W3Counter

Chương trình hành động ứng cử viên Hoàng Thị Anh, Trưởng phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên, Liên minh HTX Hải Phòng
20/05/2016 - 11:14

Chương trình hành động ứng cử viên Hoàng Thị Anh, Trưởng phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên, Liên minh HTX Hải Phòng

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố!

kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện Tiên Lãng!

Kính thưa các quí vị đại biểu, các đồng chí đại diện cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể, các tổ chức của huyện Tiên Lãng.

Trước hết, tôi xin trân trọng cám ơn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam của Huyện và thành phố đã tổ chức Hội nghị để các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi với các quý vị đại biểu và đại diện cử tri của huyện Tiên Lãng, một vùng đất giàu truyền thống văn hóacó bề dày truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cử tri!

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XV, Nhiệm kỳ 2016 – 2021, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm và là điều kiện thuận lợi để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu phục vụ sự nghiệp phát triển thành phố.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng HĐND thành phố là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố liên quan tới chủ trương, cơ chế cũng như kế hoạch, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và thường xuyên giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, tòa án nhân dân,viện kiểm sát nhân dân thành phố cũng như giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở thành phố.

Do vậy, người đại biểu HĐND thành phố chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XV, Nhiệm kỳ 2016-2021, bản thân tôi nhận thức phải nỗ lực cố gắng để làm tốt nhiệm vụ, vai trò của người đại biểu nhân dân bằng chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, thường xuyên sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri để thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Huyện, thành phố và đất nước qua đó để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở đó tôi sẽ nghiên cứu tổng thể, tham gia ý kiến với HĐND thành phố quyết định những vấn đề quan trọng mang tính chiến lược, đồng bộ, phù hợp với từng giai đoạn, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố nhằm phát huy ưu thế, tiềm năng, xây dựng và phát triển thành phố ổn định, vững mạnh về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; ngoài ra tôi sẽ tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan tới những chủ trương, giải pháp phù hợp đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chuơng trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; huy động, vận động từ nhiều nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương. Đồng thời sẽ phản ánh những kiến nghị của cử tri Huyện đến HĐND thành phố, đến các cấp, ngành liên quan, yêu cầu các cơ quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND và thông báo kịp thời tới các cử tri của địa phương về Nghị quyết HĐND thành phố, kết quả việc giải quyết những kiến nghị của cử tri. Trong quá trình hoạt động, tôi sẽ làm tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với những lĩnh vực, những địa bàn được phân công, những vấn đề mà cử tri quan tâm, kỳ vọng.

Thứ ba, những năm qua, nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng, trong đó có huyện Tiên Lãng mặc dù có sự đổi mới toàn diện, đời sống người dân nông thôn được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Đó là sản xuất nông nghiệp manh mún, hiệu quả còn thấp. Trên cơ sở nội dung, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp của thành phố và địa phương trong từng giai đoạn. Tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với các cấp và HĐND thành phố những nội dung chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp để tập trung triển khai tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là đối với địa phương xác định nông nghiệp là ngành mũi nhọn như Huyện Tiên Lãng nhằm định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp nhằm xây dựng chuỗi mô hình từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Thứ tư, với cương vị hiện nay là Trưởng phòng Kiểm tra và Tổ chức Thành viên của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể thành phố, tôi sẽ nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo cơ quan: Tích cực phối hợp với các ngành liên quan, UBND các quận, huyện thực hiện củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể thành phố. Trước tiên là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các HTX thực hiện tổ chức và chuyển đổi mô hình HTX kiểu mới theo quy định của Luật HTX năm 2012. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các Hợp tác xã vì mục tiêu giúp các HTX củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Tích cực phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đề nghị UBND thành phố giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các HTX, DN, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tạo mọi điều kiện để kinh tế tập thể của thành phố và nhân dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giải quyết lao động, nâng cao thu nhập cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Tích cực phối hợp, tranh thủ các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển HTX.

Thứ năm, với vai trò là nữ ứng cử viên, tôi luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân nhiễm chất độc da cam… nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tôi cũng luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của phụ nữ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu HĐND thành phố bản thân tôi luôn nhận thức và tâm niệm phấn đấu là một công dân tốt, một đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, mang hết khả năng, nhiệt huyết của mình góp sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lãng cũng như của toàn thành phố Hải Phòng.

Từ tấm lòng và trái tim mình, tôi xin trân trọng cám ơn quý vị đại biểu và các cử tri đã lắng nghe!

 

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535660
Khách trực tuyến : 6671
Thành viên trực tuyến : 16