W3Counter

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố
29/06/2016 - 14:54
Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Nội dung chủ yếu của kỳ họp là bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.


Quang cảnh Kỳ họp


Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; các đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện và 69 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV.


Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIV Nguyễn Đình Bích phát biểu khai mạc Kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIV nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nhiệm kỳ của HĐND, UBND không chỉ vì đây là sự khởi đầu của nhiệm kỳ mới mà còn vì kỳ họp tập trung làm công tác nhân sự, tổ chức của HĐND, UBND và Tòa án Nhân dân thành phố. Kỳ họp có ý nghĩa quyết định không chỉ đối với việc xây dựng chính quyền thành phố Hải Phòng hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ mà thực chất sẽ quyết định kết quả xây dựng, phát triển thành phố trong 5 năm nhiệm kỳ 2016-2021.


Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo kỳ họp


Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV nhấn mạnh: Kỳ họp này có trách nhiệm thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố bầu nhân sự giữ cương vị lãnh đạo các cơ quan chính quyền thành phố. Đây là các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, những người được giao đảm trách sẽ thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Kỳ họp này là đặc biệt quan trọng, mà kết quả sẽ có ý nghĩa quyết định tới cả nhiệm kỳ và tương lai phát triển của thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, sáng suốt lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND thành phố. Lá phiếu của các vị đại biểu HĐND thành phố có ý nghĩa góp phần đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng tầm một thành phố khu vực và quốc tế.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo tại Kỳ họp


Thay mặt Ủy ban bầu cử thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội của nhân dân. Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với 69 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIV


Tiếp đó, HĐND thành phố khóa XV tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa XV.


Kết quả, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 69/69 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIV với số phiếu 68/69, đạt tỷ lệ 98,55% và đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với số phiếu 67/69, đạt tỷ lệ 97,10% đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Thường trực HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại Kỳ họp


Đồng chí Phạm Văn Phương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được bầu là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021. Hai Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố gồm: đồng chí Trần Thu Hương, Phó ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố khóa XIV; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.


Đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIV được bầu là Trưởng Ban Văn hóa xã hội. Đồng chí Phạm Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố được bầu là Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND thành phố.


Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy được bầu là Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Pháp chế HĐND thành phố. Đồng chí Lê Quang Thoan, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIV và đồng chí Phạm Tuyên Dương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố được bầu làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu là Trưởng Ban kiêm nhiệm Ban Đô thị HĐND thành phố. Đồng chí Bùi Ngọc Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và đồng chí Hà Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng được bầu làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố.


Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa XIV tiếp tục được bầu làm Chánh Văn phòng HĐND thành phố khóa XV.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa XV


Tiếp tục chương trình, HĐND thành phố khóa XV cũng tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố khóa XV.


Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khóa XIV; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV; đồng chí Lê Thanh Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt tại Kỳ họp


Kỳ họp cũng đã bầu 17 Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; ông Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch; ông Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Vũ Văn Kiền, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; ông Nguyễn Bách Phái, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Đào Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Anh Tuân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Vũ Duy Tùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; bà Trần Thị Uyên, Chánh Thanh tra thành phố; bà Phạm Thu Xanh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.


Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tại Kỳ họp


Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV Lê Văn Thành cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND thành phố. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu không mệt mỏi, toàn tâm toàn ý vì cuộc sống ấm no của nhân dân, vì thành phố Hải Phòng an bình, văn minh hiện đại, sớm trở thành thành phố quốc tế.


Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV Nguyễn Văn Tùng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV, đã thay mặt cử tri thành phố tín nhiệm, bầu và giao trọng trách cho tập thể UBND thành phố. Đồng chí khẳng định, đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời trân trọng, ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thế hệ tiền nhiệm và nhân dân thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV phát biểu nhận nhiệm vụ


Để hoàn thành trọng trách được giao trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy cao độ các kết quả đã đạt được, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, coi trọng việc quy tụ cán bộ và đoàn kết trong tập thể, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai đồng bộ, các biện pháp cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; đổi mới và nâng cao chất lượng điều hành của hệ thống hành chính nhà nước, nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo và đổi mới, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện thành công chủ đề năm 2016; tiếp tục tập trung và ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố; đẩy mạnh việc xây dựng các công trình trọng điểm và chiến lược; thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, môi trường và quản lý đô thị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết tốt hơn về an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.


Chủ tịch UBND thành phố khóa XV Nguyễn Văn Tùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ thường xuyên của Trung ương Đảng, Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố; sự phối hợp và giúp đỡ của các bộ, ban, ngành; các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự quan tâm và ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo thành phố; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tiếp tục chương trình, kỳ họp đã bầu 36 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố.


Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tại Kỳ họp


Thường trực HĐND thành phố khóa XV cũng trình kỳ họp xem xét, quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND thành phố khóa XV và thông qua Nghị quyết của kỳ họp về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND thành phố khóa XV. Thông báo các Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố khóa XV về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND thành phố và phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND thành phố khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV Lê Văn Thành nhấn mạnh: HĐND, UBND thành phố khóa mới cần kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và có trách nhiệm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của nhiệm kỳ trước; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra. Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND thành phố và các sở, ngành, các quận, huyện trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời rà soát, bổ sung các giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình mới, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2016, làm tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của những năm tiếp theo...


Hoàng Tùng
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Quốc hội khóa XIII(12/07/2016 - 17:03)
Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho ứng cử viên lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội(05/07/2016 - 15:29)
Phát biểu nhận chức của Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV Lê Văn Thành(30/06/2016 - 09:43)
Phát biểu nhận chức của Chủ tịch UBND thành phố khóa XV Nguyến Văn Tùng(30/06/2016 - 09:40)
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV(30/06/2016 - 09:36)
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV của Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa 14 Nguyễn Đình Bích(30/06/2016 - 09:31)
Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố(29/06/2016 - 14:54)
HĐND quận Dương Kinh khóa 2 nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất(27/06/2016 - 14:47)
HĐND huyện Tiên Lãng tổ chức kỳ họp thứ nhất(27/06/2016 - 10:26)
HĐND quận Kiến An nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất(26/06/2016 - 16:37)
HĐND huyện Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất(26/06/2016 - 16:35)
HĐND huyện An Lão nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất(26/06/2016 - 16:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/15
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535970
Khách trực tuyến : 3522
Thành viên trực tuyến : 0