W3Counter

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 giai đoạn 2013-2015
22/11/2015 - 14:38

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 giai đoạn 2013-2015

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời gian

I

NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nhân lực khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020, định hướng 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 - 2015

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhân lực khoa học và công nghệ đã ban hành, kiến nghị để điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 - 2015

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chính sách thu hút các chuyên gia khoa học và công nghệ của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 - 2015

5

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn, cán bộ khoa học và công nghệ có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng đối với thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 - 2015

6

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn công tác khen thưởng, giải thưởng, biểu dương, tôn vinh trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

II

CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án củng cố, sắp xếp lại và phát triển hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trọng điểm theo chuyên ngành của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các tổ chức khoa học và công nghệ về biển, kinh tế biển và môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cấp huyện

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

4

Lập dự án Khu trình diễn và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao trong công nghiệp (Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu, chuyển giao, ươm tạo công nghệ)

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

5

Lập dự án đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hải Phòng

Sở Thông tin Truyền thông

2013 – 2015

6

Lập dự án đầu tư Khu công nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao thành phố Hải Phòng

Sở Công thương

2013 – 2015

7

Xây dựng Đề án quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hải Phòng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2013 – 2015

8

Đề án nâng cấp Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn thành Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn

2013 – 2015

9

Dự án nâng cấp Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng thành Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị vùng Duyên Hải Bắc Bộ

Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị

2013 – 2015

10

Dự án nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Theo QĐ 317 của TTg)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

2013 – 2015

11

Dự án tăng cường năng lực Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Theo QĐ 317 của TTg)

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

2013 – 2015

12

Dự án tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

2013 – 2015

13

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

14

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển trực thuộc

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

15

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

III

THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

2013 – 2015

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển dịch vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

2013 – 2015

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

2013 – 2015

4

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học và công nghệ

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

2013 – 2015

IV

TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1

Cân đối, đảm bảo ngân sách giành cho hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố hàng năm đạt 2% tổng chi ngân sách

Sở Tài chính

2013 – 2015

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án biện pháp bảo đảm huy động tổng mức đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP vào 2015, 2% vào 2020

Sở Kế hoạch Đầu tư

2013 – 2015

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ

2013 – 2015

4

Đề án Thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố

 

2013 – 2015

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố(21/12/2015 - 11:15)
Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố(21/12/2015 - 11:13)
Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố(21/12/2015 - 11:11)
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 giai đoạn 2013-2015(22/11/2015 - 14:38)
Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố(16/11/2015 - 09:20)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu luận cứ khoa học cho giải pháp quy hoạch không gian đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2035"(05/11/2015 - 08:39)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Ứng dụng công nghệ SCADA xây dựng thí điểm mô hình trạm biến áp 110kV bán tự động"(05/11/2015 - 08:35)
Quyết định về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng năm 2015(05/11/2015 - 08:32)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu sản xuất gạch không nung từ phế thải lò vôi và phế thải nhà máy nhiệt điện"(25/09/2015 - 09:22)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nong ống tự động trên dây chuyền sản xuất ống nhựa u.PVC"(25/09/2015 - 09:17)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thử khả năng chịu áp suất thủy tĩnh di động cho ống và phụ tùng HDPE có đường kính 1,4m đến 2m""(25/09/2015 - 09:11)
Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý và các chính sách xã hội đối với lao động nhập cư tại Hải Phòng"(25/09/2015 - 09:08)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4536477
Khách trực tuyến : 5959
Thành viên trực tuyến : 20