W3Counter

Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2009
17/01/2012 - 08:48

Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2009

 

STT

Tên đề tài

Mã số

Cấp quản lý

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

Ngày đánh giá

Kinh phí thực hiện

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

           1           

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh trung học ở Hải Phòng

 

ĐT.XH.2007.461

Thành phố

Hội Cựu giáo chức Hải Phòng

Từ tháng 11/2007 đến tháng 4/2009

12/5/2009

 

188.810.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

 

           2           

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn ở Hải Phòng đến năm 2015

 

CĐ.XH.2007.465

Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Từ tháng 11/2007 đến tháng 4/2008

11/7/2009

82.120.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

           3           

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức địa phương trong các trường phổ thông ở Hải Phòng

 

CĐ.XH.2007.471

 

Thành phố

 

Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hải Phòng

 

Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2008

02/04/2009

 

79.310.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

 

Lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao

           4           

 

Sản xuất thử nghiệm bộ thí nghiệm sóng dùng phục vụ giảng dạy vật lý trong trường THPT và máy đếm thời gian đến phần triệu giây kèm chức năng đo tần số

 

DATN.CNC.2003.312

Thành phố

Trường THPT Marie Curie

Từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2004

15/04/2009

402.440.550 (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 100.000.000 đồng)

           5           

 

Ứng dụng tin học vào quy trình thiết kế mẫu, phóng kiểu, tính định mức màu trong công nghệ dệt thảm len

 

DATT.CNC.2004.358

Thành phố

Công ty Cổ phần Hàng Kênh

Từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2005

12/01/2009

 

468.060.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 113.660.000 đồng)

 

           6           

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cắt Plasma CNC cỡ nhỏ phục vụ công nghệ đóng tàu

 

ĐT.CNC.2005.384

 

Thành phố

 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2006

 

25/02/2009

 

512.450.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 82.570.000 đồng)

 

           7           

 

Nghiên cứu xây dựng phần mềm cổng lõi cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

ĐT.CN.2008.506

Thành phố

 

Trung tâm Công nghệ phần mềm - Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

 

Từ tháng 01/2008 đến tháng 02/2009

17/7/2009

459.000.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 356.000.000 đồng)

Lĩnh vực Nông nghiệp

           8           

 

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa lai chất lượng cao HYT57 tại Hải Phòng

 

ĐT.NN.2002.278

Thành phố

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003

29/7/2009

 

186.319.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 81.519.000 đồng)

 

           9           

 

Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp lưu giữ và phát triển cây ăn quả đầu dòng có giá trị tại Hải Phòng

 

ĐT.NN.2004.345

Thành phố

 

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN

 

Từ tháng 04/2004 đến tháng 04/2006

24/12/2009

443.024.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 210.924.000 đồng)

         10          

 

Nghiên cứu phương pháp bón một số loại phân chủ yếu nhằm nâng cao năng suất lúa trên đất phèn Hải Phòng

 

ĐT.NN.2004.375

Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2005

22/6/2009

 

73.198.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 51.408.000 đồng)

 

         11          

 

Nghiên cứu sản xuất khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu hại rau màu chủ yếu dịch chiết tổng hợp từ một số cây cỏ chứa các hoạt chất có khả năng ức chế hoạt động của hệ thống Hoocmon côn trùng

 

ĐT.NN.2006.424

Thành phố

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007

15/12/2009

135.100.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 93.100.000 đồng)

         12          

Xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt từ giống thỏ ngoại trong điều kiện chăn nuôi hộ gia đình tại Hải Phòng

CĐ.NN.2006.439

Thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Từ tháng 7/2006 đến tháng 01/2007

27/11/2009

 

32.980.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 30.040.000 đồng)

 

         13          

Ứng dụng dung dịch thủy canh và chất điều hòa sinh trưởng phục vụ sản xuất hoa Lily trong nhà kính

ĐT.NN.2007.462

Thành phố

 

Trung tâm Giống  và Phát triển nông lâm công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2008

12/12/2008

452.685.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 152.880.000  đồng)

         14          

 

Khảo nghiệm một số loại phân bón sinh học thế hệ mới (Bio Plant, Fist Plus Grow, Super Vegetable) phục vụ sản xuất rau ở Hải Phòng

 

CĐ.NN.2007.464

 

Thành phố

 

Trung tâm Giống  và Phát triển nông lâm công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2008

 

22/12/2008

 

81.270.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 70.780.000 đồng)

         15          

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cach tác một số giống thuốc lào bản địa tại huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

DAUD.NN.2007.466

Thành phố

UBND huyện Vĩnh Bảo

Từ tháng 11/2007 đến tháng 04/2009

28/10/2009

 

1.140.020.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 193.750.000 đồng)

 

         16          

 

Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương trên đàn lợn tại Hải Phòng và đề xuất các biện pháp phòng trị có hiệu quả

ĐT.NN.2008.484

Thành phố

 

Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009

05/11/2009

 

241.400.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

         17          

Khảo nghiệm một số giống lúa có triển vọng theo vùng sinh thái khác nhau vụ mùa 2008 tại Hải Phòng

ĐT.NN.2008.489

Thành phố

 

Trung tâm Giống và phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Từ tháng 6/2008 đến tháng 3/2009

15/12/2009

97.128.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 87.778.000 đ)

Lĩnh vực Thủy sản

         18          

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá hồng Mỹ Sciaenps Ocellatus trong vùng nước mặn, nước lợ tại Hải Phòng

ĐT.TS.2003.310

Thành phố

 

Trung tâm Dạy nghề và chuyển giao công nghệ thủy sản phía Bắc - Hội Nghề cá Việt Nam

 

Từ tháng 10/2003 đến tháng 2/2005

20/03/2010

 

719.160.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp cấp 152.260.000 đồng)

         19          

Dự án sản xuất thử nghiệm giống cua biển nhân tạo tại Hải Phòng

DATN.TS.2004.355

Thành phố

 

Xí nghiệp Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn - Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hải Phòng

 

Từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2005

25/11/2009

3.964.709.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 207.000.000)

         20          

Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá quế (Siniperca Chuastsi) tại Hải Phòng

ĐT.TS.2006.419

Thành phố

 

Trung tâm Giống thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Từ tháng 5/2006 đến tháng 4/2007

15/10/2009

 

172.240.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 88.180.000 đồng)

         21          

Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hải sản ven bờ Hải Phòng và quản lý phát triển bền vững

ĐT.TS.2007.468

Thành phố

 

Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản Hải Phòng - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Từ tháng 11/2007 đến tháng 1/2009

15/10/2009

207.450.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 180.450.000 đồng)

Lĩnh vực Y dược

         22          

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phòng chống bệnh lao kháng thuốc tại Hải Phòng

R.YD.2001.210

Thành phố

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng

Từ tháng 03/2001 đến tháng 12/2002

30/9/2009

 

165.606.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

 

         23          

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, phòng, chống nguy cơ vữa xơ động mạch ở những người trên 50 tuổi ở Hải Phòng

R.YD.2002.257

Thành phố

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

Từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2005

03/01/2009

 

246.128.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 176.128.000 đồng)

 

         24          

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, điều trị, chăm sóc và phòng chống bệnh đái tháo đường tại cộng đồng dân cư Hải Phòng

R.YD.2002.259

Thành phố

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

Từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2003

03/01/2009

 

179.813.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 145.613.000 đồng)

 

         25          

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại bệnh viện Việt  Tiệp Hải Phòng

ĐT.YD.2004.370

Thành phố

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006

20/2/2009

 

198.925.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 126.403.000 đồng)

 

         26          

Nghiên cứu dịch tễ học, các yếu tố liên quan, đề xuất một số giải pháp phòng và chống nhiễm Virus Hantaan tại cảng Hải Phòng

R.YT.2005.383

Thành phố

Viện Y học biển Việt Nam

Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2006

22/5/2009

 

227.583.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 110.753.000 đồng)

 

         27          

Nghiên cứu mối tương quan giữa kháng nguyên đặc hiệu và đột biến gen trong ung thư tuyến tiền liệt - đề xuất giải pháp phát triển sớm

ĐT.YD.2005.407

Thành phố

Trường Đại học Y Hải Phòng

Từ tháng 1/2005 đến tháng 04/2007

29/5/2009

 

261.905.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 138.355.000 đồng)

 

         28          

Thực nghiệm điều trị cận học đường bằng phương pháp y học cổ truyển tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

ĐT.YD.2006.426

Thành phố

 

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

 

Từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2007

10/01/2009

 

180.940.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 109.040.000 đồng)

 

         29          

Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ của thành phố Hải Phòng

ĐT.YD.2006.427

Thành phố

Viện Y học Biển Việt Nam

Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007

27/5/2009

 

87.950.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

 

         30          

Ứng dụng kỹ thuật điện châm hỗ trợ nghiện ma túy tại tuyến y tế cơ sở

DAUD.YD.2007.474

Thành phố

Hội Châm cứu thành phố Hải Phòng

Từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2009

21/11/2009

 

287.440.000 đồng  (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 256.940.000 đồng)

 

         31          

 

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật, công tác tổ chức đảm bảo sức khỏa cho cán bộ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng

ĐT.YD.2007.476

Thành phố

Viện Y học biển Việt Nam

 

Từ tháng  12/2007 đến tháng 11/2008

28/12/2009

 

307.400.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 270.400.000 đồng)

 

         32          

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã của Hải Phòng

ĐT.YD.2008.491

Thành phố

Trường Đại học Y Hải Phòng

Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009

29/12/2009

 

213.810.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 199.810.000 đồng)

 

Lĩnh vực Môi trường

         33          

Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

ĐT.MT.2006.442

Thành phố

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2008

5/03/2009

 

296.950.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4526248
Khách trực tuyến : 1972
Thành viên trực tuyến : 1