W3Counter

Chương trình chi tiết các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014
06/05/2014 - 15:39

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014

------------------------------------

 

 

Số TT

Thời gian

Thời lượng

Nội dung chương trình

Địa điểm

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

tổ chức

Chương trình hoạt động Lễ hội ngày 09/5/2014

Sáng ngày 09/5/2014

1

8h00'

30'

Biểu diễn Trống hội từ Sân vận động về Nhà Kèn

Sân vận động Cảng

Trung tâm Văn hoá huyện Vĩnh Bảo

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

2

8h00'

60'

Biểu diễn Chèo

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Đoàn Chèo Hải Phòng

3

8h30'

40'

Biểu diễn Accorde, ghi ta, kèn, trống

Sân vận động Cảng

Công ty Việt Thành

4

8h45'

40'

Biểu diễn nhạc Kèn đồng

Nhà Kèn

Quân nhạc Quân khu 3

5

9h00'

 

Khai trương Điểm thông tin và hỗ trợ khách du lịch

Đường Hoàng Văn Thụ

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

6

9h00'

40'

Biểu diễn Trống hội từ Nhà Kèn về sân Cột cờ Nhà hát thành phố

Nhà Kèn

Trung tâm Văn hoá huyện Vĩnh Bảo

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

7

9h30'

40'

Biểu diễn nhạc Kèn đồng

Sân cột cờ, Quảng trường nhà hát

Quân nhạc Quân khu 3

8

Biểu diễn Trống hội từ Sân Cột cờ về Hồ Tam Bạc

Trung tâm Văn hoá huyện Vĩnh Bảo

Chiều ngày 09/5/2014

9

14h30’

40'

Diễu hành xe môtô, xe đạp (vòng quanh dải trung tâm thành phố)

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Câu lạc bộ Mô tô thể thao và xe đạp thể thao

Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

10

15h00'

60'

Biểu diễn Accorde, ghi ta, kèn, trống

Nhà Kèn

Công ty Việt Thành

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

11

16h30'

45'

Biểu diễn múa Rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

12

17h00'

40'

Biểu diễn Accorde, ghi ta, kèn, trống Sân Cột cờ - Hồ Tam Bạc

Sân cột cờ, Quảng trường nhà hát thành phố

Công ty Việt Thành

Tối ngày 09/5/2014

13

20h00'

60'

Biểu diễn dân ca + chèo

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Đoàn chèo Hải Phòng

 Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật

14

40'

Biểu diễn múa Rồng tại Sân vận động cảng - Trung tâm thành phố

Sân vận động cảng

Câu lạc bộ Vovinam - Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

15

45'

Biểu diễn múa Rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

16

21h00'

60'

Biểu diễn ca múa nhạc

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng

17

 

Biểu diễn múa Rồng tại sân Cột cờ Nhà hát thành phố - Hồ Tam Bạc

Sân cột cờ, Quảng trường nhà hát thành phố

Câu lạc bộ Vovinam - Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chương trình hoạt động Lễ hội ngày 10/5/2014

Sáng ngày 10/5/2014

18

8h00'

40'

Biểu diễn Hiphop từ Sân vận động cảng về Trung tâm thành phố

Sân vận động cảng

Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

19

 

8h30'

60'

Biểu diễn Ca nhạc, tạp kỹ

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Câu lạc bộ nhạc trẻ

20

Diễu hành xe môtô, xe đạp (vòng quanh dải trung tâm thành phố)

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Câu lạc bộ Mô tô thể thao và xe đạp thể thao

Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

21

9h00'

 

Biểu diễn nhạc Kèn đồng

Nhà Kèn

Quân nhạc Hải Quân

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

22

9h00’

 

Đua thuyền trên hồ Tam Bạc

Hồ Tam Bạc

Phòng Thể thao quần chúng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân huyện An Dương

Chiều ngày 10/5/2014

23

14h00'

40'

Biểu diễn khiêu vũ thể thao

Sân vận động Cảng

Phòng Thể thao thành tích cao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

24

14h00'

90’ 

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020

Trung tâm Hội nghị

thành phố

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

25

14h30'

60'

Diễu hành xe môtô, xe đạp (vòng quanh dải trung tâm)

Trung tâm Triển lãm

và Mỹ thuật

Câu lạc bộ Mô tô thể thao và xe đạp thể thao

Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

26

15h00'

60'

Biểu diễn Kèn thiếu nhi

Nhà Kèn

Cung Văn hoá Thiếu nhi

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

27

16h00

41'

Biểu diễn Ca nhạc, ảo thuật, tạp kỹ

Sân vận động cảng

Câu lạc bộ nhạc trẻ

28

16h30'

45'

Biểu diễn múa rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

Tối ngày 10/5/2014

29

19h30'

90’

Đêm hội "Hải Phòng trong sắc màu Phượng Đỏ"

Quảng trường Nhà hát thành phố

Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III-Hải Phòng 2014

Các sở, ngành, quận, huyện

30

20h00'

60'

Biểu diễn Ca nhạc, tạp kỹ (dự phòng)

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Câu lạc bộ nhạc trẻ

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

31

21h30'

45'

Biểu diễn múa rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa rối

Chương trình hoạt động Lễ hội ngày 11/5/2014

Sáng ngày 11/5/2014

32

8h00'

40'

Biểu diễn Accordeon, ghi ta, kèn, trống

Sân vận động cảng

Công ty Việt Thành

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

33

60'

Biểu diễn Ca múa nhạc

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Trung tâm Văn hoá Hải Phòng

34

8h30'

Diễu hành xe môtô, xe đạp (vòng quanh dải trung tâm thành phố)

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Câu lạc bộ Mô tô thể thao và xe đạp thể thao

Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

35

9h00'

Biểu diễn nhạc Kèn đồng

Nhà Kèn

Quân nhạc Hải Quân

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

36

 

40'

Biểu diễn Accordeon, ghi ta, kèn, trống

Sân vận động cảng

Công ty Việt Thành

37

8h30’

90’

Ngày hội xe cổ Hải Phòng

Nhà Kèn - Vườn hoa Nguyễn Du

Trung tâm Thông tin

xúc tiến du lịch

Câu lạc bộ xe cổ Hải Phòng, Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị

Việt - Tiệp

Chiều ngày 11/5/2014

38

14h00'

40

Biểu diễn Thể dục Aerobic

Sân vận động cảng

Phòng Thể thao thành tích cao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

39

15h00'

40’

Biểu diễn Thể Dục Aerobic

Sân cột cờ

40

16h00'

 40’

Biểu diễn Accordeon, ghi ta, kèn, trống

Nhà Kèn

Công ty Việt Thành

41

16h30'

45'

Biểu diễn múa Rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

Tối ngày 11/5/2014

42

20h00'

70'

Biểu diễn nhạc Giao hưởng

Nhà hát thành phố

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

 Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

43

60'

Biểu diễn Kịch nói

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

44

 

40'

Biểu diễn múa Rồng

Sân Cột cờ quảng trường Nhà hát thành phố

Câu lạc bộ Vovinam - Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

45

20h00'

45'

Biểu diễn múa Rối nước

Hồ Tam Bạc

Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

46

21h00'

60'

Biểu diễn chương trình Cải lương

Nhà Kèn

Đoàn Cải lương Hải Phòng

47

40'

Biểu diễn múa Rồng

Sân vận động cảng

Câu lạc bộ Vovinam - Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và

Du lịch

Các hoạt động Lễ hội diễn ra thường xuyên từ ngày 09/5/2014 đến 11/5/2014

1

7h30' - 22h00'

Hội trại thanh niên, học sinh, sinh viên

Sân vận động Cảng

Thành đoàn Hải Phòng

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

2

Triển lãm Diều sáo

Vườn hoa Nguyễn Du

Trung tâm Văn hoá Hải Phòng

Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng

3

Triển  lãm ảnh Cát Bà

Vườn hoa Nguyễn Du

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

4

Giới thiệu ẩm thực Hải Phòng

Vườn hoa Lê Chân

Uỷ ban nhân dân quận

Lê Chân

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

5

7h30' - 22h00'

Triển lãm ảnh “Các Di sản Việt Nam”

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

6

Hội chợ Du lịch - Thương mại

Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật

Công ty Cổ phần ACS Việt Nam

7

Giới thiệu ẩm thực - Chợ quê đặc trưng Hải Phòng

Đường Quang Trung và Nguyễn Đức Cảnh

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện

8

Thí điểm xe điện chạy tại dải Trung tâm thành phố

Dải trung tâm thành phố

Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng

Các Sở, ngành, địa phương

Chương trình hoạt động hưởng ứng Lễ hội tại các địa phương

1

Từ ngày 23/4-26/4/2014

Khai trương tuyến Du lịch Hải Phòng - Bạch Long Vỹ

Huyện Bạch Long Vỹ

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Huyện Bạch Long Vỹ, Thành đoàn Hải Phòng

2

Triển lãm tranh 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tranh nghệ thuật Hải Phòng – Hà Nội

Bảo tàng Hải Phòng

Bảo tàng Hải Phòng

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 

3

Từ ngày 9/5- 11/5/2014

Tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng

Các quận, huyện

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

4

Tổ chức các giải thể thao quần chúng

5

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình phát thanh Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng(19/01/2017 - 10:04)
Chương trình truyền hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng(19/01/2017 - 09:50)
Chương trình Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân xuân Bính Thân 2016(24/02/2016 - 15:29)
Chi tiết chương trình các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015(04/05/2015 - 17:00)
Chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Biển gọi 2015”(22/04/2015 - 10:48)
Chương trình hoạt động Kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (12/02/2015 - 15:34)
Sôi nổi nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 3 - Hải Phòng 2014(09/05/2014 - 09:04)
Chương trình chi tiết các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014(06/05/2014 - 15:39)
Thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014(11/03/2014 - 15:16)
Chương trình các sự kiện: Liên hoan ẩm thực đồng bằng sông Hồng, Hội thi Lễ tân khách sạn toàn quốc năm 2013, Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc 2013(10/10/2013 - 14:46)
Chương trình Tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013(06/05/2013 - 17:36)
Chương trình chi tiết Liên hoan Du lịch Hải Phòng "Đồ Sơn biển gọi 2013"(20/04/2013 - 16:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4533269
Khách trực tuyến : 5033
Thành viên trực tuyến : 5