W3Counter

Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020
30/10/2012 - 15:58
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phục vụ nông thôn Hải Phòng, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu cho phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Nội dung nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng.
- Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng.
Kết quả nghiên cứu:

1. Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng:

- Số lượng doanh nghiệp (DN) tăng lên nhanh chóng ở tất cả các loại quy mô, trong đó đa phần là DNNVV với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là buôn bán, sửa chữa, công nghiệp chế biến. Các DN hoạt động khá sôi động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút lao động, giải quyết việc làm, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung.
- Việc đăng ký thành lập DN ở Hải Phòng mang tính tự phát cao, nhiều DN chưa hoạt động đã “chết” vì học thành lập tự phát, không có chiến lược lâu dài, nhiều DN hoạt động không đúng đăng ký kinh doanh. Các DNNVV ở nông thôn phát triển còn hạn chế.
- Ở đại bộ phận các DNNVV, nguồn nhân lực không ổn định, do sự thu hút nhân lực có chất lượng cao từ phía các DN lớn. Trong 420 DN được khảo sát, có tới 25,5% doanh nghiệp gặp tình trạng lao động hay bỏ việc. DN quá thiếu lao động có tay nghề. Việc đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
- Lợi nhuận thấp, rủi ro cao, lúng túng trong sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.
- Tiếp cận tín dụng khó, chưa có cơ quan Nhà nước nào hỗ trợ về vốn và lãi suất ưu đãi. Vì DNNVV ít tài sản thế chấp nên số tiền vay được từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng ít, đa phần phải vay các đối tượng khác với mức lãi suất quá cao và không ổn định, do đó giá thành sản phẩm còn cao. Các DN còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn tín dụng trung hạn và dài hạn cần thiết cho việc đầu tư tăng cường đổi mới công nghệ.
- Có tới gần một nửa số DNNVV ở HP (49,25%) không có đủ đất sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, do bị giới hạn về diện tích đất, chưa kể đến là hầu hết các DN không có sự chọn vị trí đất khi thuê nên thuận lợi, khó khăn của từng vị trí đất đối với việc sản xuất kinh doanh chủ yếu được hình thành do ngẫu nhiên hoặc do sự thay đổi nào đó trong quy hoạch của địa phương (nhất là trong việc phát triển hệ thống giao thông). Hiện tại có 46,25% số DN cho rằng vị trí của DN thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sự phát triển các dịch vụ công, cơ sở hạ tầng còn khá chậm so với nhu cầu chung của toàn xã hội cũng như của các DN.
- Sự hoạt động của các tổ chức mà DNNVV tham gia chưa mang lại hiệu quả cao, chưa tạo ra được liên kết giữa các DN với nhau cũng như giữa các DN với thị trường.
- Một số nguyên nhân chủ yếu được xác định là:
+ Năng lực quản lý, điều hành còn nhiều hạn chế.
+ Hoạt động thiếu chuyên nghiệp, không có chiến lược lâu dài trong đào tạo nghề.
+ Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng với UBND các quận/huyện trong quản lý các DN.
+ Văn bản quy định cho hoạt động của các DNNVV nhiều, nhưng chưa có nơi giải đáp, chưa có tổ chức tư vấn cho doanh nghiệp.
2. Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng:

- Mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DN: cần tạo điều kiện để DN có nhu cầu được giao đất hoặc thuê đất phục vụ cho phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khuyến khích đăng ký các giao dịch về đất.
- Phát triển nguồn vốn cho DN: Phát triển mạnh thị trường tài chính để các DN dễ dàng tiếp cận được với thị trường vốn.
- Giải pháp về khoa học công nghệ, thông tin thị trường:
+ Quan tâm thực hiện các chương trình hỗ trợ, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý, khuyến khích việc hợp tác và chia sẻ công nghệ giữa các DN.
+ Tăng cường hoạt động trao đổi thông tin giữa DN và các cơ quan nhà nước.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề theo hướng xã hội hóa.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV: Nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết về kinh tế - xã hội, văn hóa, luật pháp… cho các chủ DN, cán bộ quản lý và người lao động trong DN.
+ Tăng cường năng lực về quản trị kinh doanh, xây dựng chiến lược bồi dưỡng đối với chủ DN, cán bộ quản lý trong DN. DN cần thực hiện liên kết và hợp tác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
+ Tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước về vốn, cơ chế, chính sách, luật pháp, xúc tiến thương mại, tư vấn về thiết bị công nghệ hiện đại… cho DN.
- Tăng cường công tác quản lý đối với các DNNVV: Cần có bộ phận chuyên trách quản lý các DNNVV của thành phố, quận/huyện và từng cơ quan chức năng. Các ngành, các cấp cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký kinh doanh, đặc biệt đối với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cần nâng cấp và quảng bá các trung tâm giải đáp các vấn đề pháp lý tới các DN.
- Cải thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV phục vụ phát triển nông thôn: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho hoạt động của DN.
- Ứng xử, vận dụng của DNNVV: DN cần chủ động hội nhập, xây dựng thương hiệu, phát huy tính tự chủ và nội lực. Bên cạnh đó, cần chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2011(01/11/2012 - 11:09)
Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020(30/10/2012 - 15:58)
Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng(30/10/2012 - 15:57)
Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng – Thực trạng và giải pháp định hướng(30/10/2012 - 15:52)
Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng đến năm 2015(30/10/2012 - 15:46)
Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển ở Hải Phòng(30/10/2012 - 15:43)
Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng và các tác động của hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý(30/10/2012 - 15:41)
Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng(30/10/2012 - 15:38)
Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ thu, trữ nguồn nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội(30/10/2012 - 15:36)
Lĩnh vực y dược: Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng(30/10/2012 - 15:34)
Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản qua nội soi trong điều trị chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan(30/10/2012 - 15:31)
Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng(30/10/2012 - 15:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4526379
Khách trực tuyến : 1805
Thành viên trực tuyến : 1