Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 17027
Khách trực tuyến : 5507
Thành viên trực tuyến : 2
 
Hải Phòng: Triển khai Kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước
15/04/2013 - 09:26

    Để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các Kế hoạch định hướng về ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố nhằm đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

    Mục tiêu đến năm 2015: 100% Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường ứng dụng chữ ký số vào thư điện tử; 50% văn bản chính thức được luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước có ứng dụng chữ ký số; 80% Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 70% Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường có ứng dụng chữ ký số vào hệ thống “một cửa” điện tử.

    UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.
    Tải nội dung Kế hoạch của UBND thành phố tại đây:
    2187 KH-UBND.pdf
 
(Cổng TTĐT TP Hải Phòng)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
Tin mới
Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ (đã chuẩn hóa)
Hướng dẫn đặt Font chữ mặc định trong Microsoft Word
Thông báo số 231/TB-PCLB ngày 02/8/2013 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên : Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5
Thông báo số 229/TB-PCLB ngày 31/7/2013 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên về cơn bão số 5 (Jebi)
Trò chơi phát triển bền vững ( Ecopolicy Game)
Google nhiễm nhiều phần mềm độc hại nhất
Thông báo số 170/TB-PCLB ngày 21/6/2013 về cơm bão số 2 của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên
Các bước bảo vệ email trước nguy cơ mã độc
Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
Hải Phòng: Triển khai Kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Báo cáo số 46/BC-UBND của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 4/2013
Kế hoạch của UBND huyện Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi
DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), bản so sánh Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992