Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 5043
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/4/2018
23/04/2018 - 16:06

CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP

 TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN

Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy Nguyên,  ngày 26 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ thông tư số 17/2009/TB-BTNMT ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP;

Thực hiện công văn số 94 ngày 11/02/2014 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên đang thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ) của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện  Thủy Nguyên. Do sơ suất trong quá trình bảo quản và cất giữ các hộ gia đình, cá nhân đã làm thất lạc GCN QSDĐ, sau thời gian tìm kiếm, đăng tin trên các phương tiện truyền thanh, thông tin đại chúng nhưng không tìm thấy hay có tin tức gì. Vì vậy các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp lại GCN QSDĐ do bị mất, sau khi hoàn thiện hồ sơ ở xã đã chuyển lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa của Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp ( nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai) tại huyện Thủy Nguyên đề nghị giải quyết ( có danh sách kèm theo) ( chú ý: danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên theo hồ sơ phát sinh).

Vậy Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên thông báo để công dân được biết, nếu có thông tin về những thửa đất trên kính mong cung cấp về các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên- Đường Đà Nẵng – Núi Đèo- Thủy nguyên- Hp; Hotline: 0904013869.

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

( m2)

Địa chỉ

 thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Nguyễn Thị Vở

794

01

1254

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

3

Doãn Thị Nghĩa

887

01

517

Hoa Động

26/5/2014

đất ở

4

Bùi Văn Sơn

1721

01

203

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

5

Trần Thị Nhất

597

01

360

Hoàng Động

26/5/2014

Đất nông nghiệp

6

Nguyễn Thị Hồng

428a

04-hq

200

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

7

Đoàn Thị Nhẫn

818

02

455

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

8

Trịnh Văn Giang

422E

01

183

Trung Hà

26/5/2014

đất ở

9

Vũ Văn Học

1205

02

360

Thiên Hương

26/5/2014

đất ở

10

Nguyễn Văn Thái

506

04

365

Dương Quan

26/5/2014

đất ở

11

Nguyễn Thị Oanh

71

8

473

Liên Khê

26/5/2014

đất ở

12

Vũ Đình Roát

421

02

421

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

13

Đỗ Thị Túc

978b2

03

576

Thủy Triều

26/5/2014

đất ở

14

Trịnh Văn Tấn

106

03

256.5

An Lư

Đất ở

14

Nguyễn Thị Bẩy

165

01

1138

Hòa Bình

29/7/2014

đất ở

15

Vũ Thị Bảo

347+304

01+03

264+624

Phả Lễ

29/7/2014

Đất nông nghiệp

16

nguyễn văn quả

529

01

526

an lư

27/8/2014

đất ở

17

nguyễn công kỷ

89

07

728

liên khê

9/9/2014

đất ở

18

hoàng văn quý

441k

03

366

cao nhân

9/9/2014

đất ở

19

đỗ thị hợi

270

02

105

hoàng động

10/9/2014

đất ở

20

hoàng văn cưởng

328

02

304

hòa bình

10/9/2014

đất ở

21

phạm thị thấm

450

06

349

hòa bình

10/9/2014

đất ở

22

phạm văn các

704

06

160

hòa bình

10/9/2014

đất ở

23

trần hữu cốm

499

06

680

hòa bình

10/9/2014

đất ở

24

nguyễn thị múi

161

01

830

hòa bình

10/9/2014

đất ở

25

nguyễn bá chích

825

06

598

hòa bình

10/9/2014

đất ở

26

trần văn hợp

679

03

263

hòa bình

10/9/2014

đất ở

27

vũ ngọc thành

63

03

82

minh đức

15/9/2014

đất ở

28

hoàng văn hải

110(2)

01

410

quảng thanh

17/9/2014

đất ở

29

hoàng thị vuôn

695

01

225.5

an lư

22/9/2014

đất ở

30

lê thành công

2342

01

12000

thủy triều

22/9/2014

đất thuê

31

trần văn hiệp

264

01

2887

gia minh

26/9/2014

đất nông nghiệp

32

lương thị thực

806

01

273.4

an lư

3/10/2014

đất ở

33

hoàng tuấn anh

170

01

150

cao nhân

6/10/2014

đất ở

34

nguyễn hữu năm

966

01

110

an lư

29/10/2014

đất ở

35

vũ văn búa

387

01

569.43

lưu kỳ

3/11/2014

đất ở

36

nguyễn công đạo

140

07

689

liên khê

3/11/2014

đất ở

37

nguyễn thị út

lô 27

02

96.75

tân dương

11/11/2014

đất ở

38

đào văn bòng

791a

02

121.2

thủy đường

14/11/2014

đất ở

39

phạm văn thu

79

21

733

gia minh

15/12/2014

đất ở

40

bùi văn đậu

136

02

267.4

an lư

15/12/2014

đất ở

41

nguyễn xuân bông

45c

03

127.4

phù ninh

7/1/2015

đất ở

42

lê văn khám

913

09

970

liên khê

7/1/2015

đất ở

43

phạm quang bơn

732

02

281

phục lễ

15/1/2015

đất ở

44

nguyễn hữu năm

966

01

170

an lư

2/2/2015

đất ở

45

phạm thị oanh

538c1

03

67

thiên hương

19/3/2015

đất ở

46

nguyễn thị oanh

71

08

473

liên khê

24/3/2015

đất ở

47

đinh thị xuân

113

07

580

liên khê

24/3/2015

đất ở

48

phạm văn bốn

881

02

348

an lư

2/4/2015

đất ở

49

phương thị bích hằng