Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 4440
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/5/2018
23/05/2018 - 13:48

CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP

 TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN

Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy Nguyên,  ngày 26 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ thông tư số 17/2009/TB-BTNMT ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP;

Thực hiện công văn số 94 ngày 11/02/2014 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện nay Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên đang thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ) của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện  Thủy Nguyên. Do sơ suất trong quá trình bảo quản và cất giữ các hộ gia đình, cá nhân đã làm thất lạc GCN QSDĐ, sau thời gian tìm kiếm, đăng tin trên các phương tiện truyền thanh, thông tin đại chúng nhưng không tìm thấy hay có tin tức gì. Vì vậy các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp lại GCN QSDĐ do bị mất, sau khi hoàn thiện hồ sơ ở xã đã chuyển lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa của Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp ( nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai) tại huyện Thủy Nguyên đề nghị giải quyết ( có danh sách kèm theo) ( chú ý: danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên theo hồ sơ phát sinh).

Vậy Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên thông báo để công dân được biết, nếu có thông tin về những thửa đất trên kính mong cung cấp về các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên- Đường Đà Nẵng – Núi Đèo- Thủy nguyên- Hp; Hotline: 0904013869.

DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.

Stt

Tên chủ hộ

(cá nhân)

Thửa

Tờ bản

đồ

Diện tích

( m2)

Địa chỉ

 thửa đất

Ngày đăng tin

Ghi chú

1

Bùi Văn Sơn

609

01

163

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2

Bùi Văn Sơn

1805

01

153

Đông Sơn

26/5/2014

đất ở

2