TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thủy Nguyên,  ngày 26 tháng 5 năm 2014   THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO BỊ MẤT   Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cứ thông tư số 17/2009/TB-BTNMT ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP; Thực hiện công văn số 94 ngày 11/02/2014 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên đang thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ) của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện  Thủy Nguyên. Do sơ suất trong quá trình bảo quản và cất giữ các hộ gia đình, cá nhân đã làm thất lạc GCN QSDĐ, sau thời gian tìm kiếm, đăng tin trên các phương tiện truyền thanh, thông tin đại chúng nhưng không tìm thấy hay có tin tức gì. Vì vậy các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp lại GCN QSDĐ do bị mất, sau khi hoàn thiện hồ sơ ở xã đã chuyển lên bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa của Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp ( nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai) tại huyện Thủy Nguyên đề nghị giải quyết ( có danh sách kèm theo) ( chú ý: danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên theo hồ sơ phát sinh). Vậy Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên thông báo để công dân được biết, nếu có thông tin về những thửa đất trên kính mong cung cấp về các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại huyện Thủy Nguyên- Đường Đà Nẵng – Núi Đèo- Thủy nguyên- Hp; Hotline: 0904013869.       DANH SÁCH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN.   Stt Tên chủ hộ (cá nhân) Thửa Tờ bản đồ Diện tích ( m2) Địa chỉ  thửa đất   Ngày đăng tin Ghi chú 1 Bùi Văn Sơn 609 01 163 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 2 Bùi Văn Sơn 1805 01 153 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 2 Nguyễn Thị Vở 794 01 1254 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 3 Doãn Thị Nghĩa 887 01 517 Hoa Động 26/5/2014 đất ở 4 Bùi Văn Sơn 1721 01 203 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 5 Trần Thị Nhất 597 01 360 Hoàng Động 26/5/2014 Đất nông nghiệp 6 Nguyễn Thị Hồng 428a 04-hq 200 Dương Quan 26/5/2014 đất ở 7 Đoàn Thị Nhẫn 818 02 455 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 8 Trịnh Văn Giang 422E 01 183 Trung Hà 26/5/2014 đất ở 9 Vũ Văn Học 1205 02 360 Thiên Hương 26/5/2014 đất ở 10 Nguyễn Văn Thái 506 04 365 Dương Quan 26/5/2014 đất ở 11 Nguyễn Thị Oanh 71 8 473 Liên Khê 26/5/2014 đất ở 12 Vũ Đình Roát 421 02 421 Đông Sơn 26/5/2014 đất ở 13 Đỗ Thị Túc 978b2 03 576 Thủy Triều 26/5/2014 đất ở 14 Trịnh Văn Tấn 106 03 256.5 An Lư   Đất ở 14 Nguyễn Thị Bẩy 165 01 1138 Hòa Bình 29/7/2014 đất ở 15 Vũ Thị Bảo 347+304 01+03 264+624 Phả Lễ 29/7/2014 Đất nông nghiệp 16 nguyễn văn quả 529 01 526 an lư 27/8/2014 đất ở 17 nguyễn công kỷ 89 07 728 liên khê 9/9/2014 đất ở 18 hoàng văn quý 441k     03 366 cao nhân 9/9/2014 đất ở 19 đỗ thị hợi 270 02   105 hoàng động 10/9/2014 đất ở 20 hoàng văn cưởng 328 02 304 hòa bình 10/9/2014 đất ở 21 phạm thị thấm 450 06 349 hòa bình 10/9/2014 đất ở 22 phạm văn các 704 06 160 hòa bình 10/9/2014 đất ở 23 trần hữu cốm 499 06 680 hòa bình 10/9/2014 đất ở 24 nguyễn thị múi 161 01 830 hòa bình 10/9/2014 đất ở 25 nguyễn bá chích 825 06 598 hòa bình 10/9/2014 đất ở 26 trần văn hợp 679 03 263 hòa bình 10/9/2014 đất ở 27 vũ ngọc thành 63 03 82 minh đức 15/9/2014 đất ở 28 hoàng văn hải 110(2) 01 410 quảng thanh 17/9/2014 đất ở 29 hoàng thị vuôn 695 01 225.5 an lư 22/9/2014 đất ở 30 lê thành công 2342 01 12000 thủy triều 22/9/2014 đất thuê 31 trần văn hiệp 264 01 2887 gia minh 26/9/2014 đất nông nghiệp 32 lương thị thực 806 01 273.4 an lư 3/10/2014 đất ở 33 hoàng tuấn anh 170 01 150 cao nhân 6/10/2014 đất ở 34 nguyễn hữu năm 966 01 110 an lư 29/10/2014 đất ở 35 vũ văn búa 387 01 569.43 lưu kỳ 3/11/2014 đất ở 36 nguyễn công đạo 140 07 689 liên khê 3/11/2014 đất ở 37 nguyễn thị út lô 27 02 96.75 tân dương 11/11/2014 đất ở 38 đào văn bòng 791a 02 121.2 thủy đường 14/11/2014 đất ở 39 phạm văn thu 79 21 733 gia minh 15/12/2014 đất ở 40 bùi văn đậu 136 02 267.4 an lư 15/12/2014 đất ở 41 nguyễn xuân bông 45c 03 127.4 phù ninh 7/1/2015 đất ở 42 lê văn khám 913 09 970 liên khê 7/1/2015 đất ở 43 phạm quang bơn 732 02 281 phục lễ 15/1/2015 đất ở 44 nguyễn hữu năm 966 01 170 an lư 2/2/2015 đất ở 45 phạm thị oanh 538c1 03 67 thiên hương 19/3/2015 đất ở 46 nguyễn thị oanh 71 08 473 liên khê 24/3/2015 đất ở 47 đinh thị xuân 113 07 580 liên khê 24/3/2015 đất ở 48 phạm văn bốn 881 02 348 an lư 2/4/2015 đất ở 49 phương thị bích hằng 800b 02 70.5 hoàng động 6/4/2015 đất ở 50 lương thị còi 880b 05 248 kênh giang 8/4/2015 đất ở 51 nguyễn sỹ toàn 228b 01 496 phù ninh 16/4/2015 đất ở 52 đặng ngọc long 255 02 1857.1 phả lễ 16/4/2015 đất ở 53 vũ văn thương 117 03 166.5 phù ninh 16/4/2015 đất ở 54 vũ văn kiểm 36b 07 707 chính mỹ 24/4/2015 đất ở 55 vũ mạnh cẩn 35 03 370 phù ninh 7/5/2015 đất ở 56 nguyễn quang nam 559b 02 623 phục lễ 7/5/2015 đất ở 57 nguyễn đức hồng 854 02 240 phù ninh 9/6/2015 đất ở 58 nguyễn đức chiêu 890+96+834 02 720+528+192 hoàng động 9/6/2015 đất nông nghiệp 59 nguyễn hữu thành 33 01 77 núi đèo 10/6/2015 đất ở 60 nguyễn công chính 279 04 610 thiên hương 16/6/2015 đất ở 61 nguyễn văn tuyển 547a1 01 148 tân dương 23/6/2015 đất ở 62 phạm văn ngạc 152 04 2992 cao nhân 23/6/2015 đất ở 63 cao thị sâm 90 02 350.7 lâm động 29/6/2015 đất ở 64 nguyễn thị the 08 thửa   1567.8 an lư 15/7/2015 đất nn 65 phạm văn điện 339a 01 192 an lư 28/7/2015 đất ở 66 bùi văn dậu 902 02 435 ngũ lão 14/9/2015 đất ở 67 đoàn văn hùng 955 04 419.2 ngũ lão 14/9/2015 đất ở 68 bùi thị nghịt 573a 02 319.3 an lư 15/9/2015 đất ở 69 phạm thị hường 871 01 79 đông sơn 8/10/2015 đất ở 70 vũ bá thuật 163a 02 191 đông sơn 12/10/2015 đất ở 71 phạm hồng kê 391 01 855.73 lưu kỳ 12/10/2015 đất ở 72 vũ thị bích 81 01 537 thủy sơn 12/10/2015 đất ở 73 giang văn kề 1449 04 480 quảng thanh 5/11/2015 đất ở 74 nguyễn văn ngôi 346b 02 99 trung hà 30/11/2015 đất ở 75 hoàng thị điệp 604 03 533 phù ninh 30/11/2015 đất ở 76 nguyễn trí trung 59 03 80 hòa bình 7/12/2015 đất ở 77 hoàng văn miền 141-1   518 hòa bình 7/12/2015 đất ở 78 đinh chính nhâm 229 02 273.1 phả lễ 16/12/2015 đất ở 79 vũ thị phổng 59 02 379 phục lễ 17/12/2015 đất ở 80 đinh hữu kèm 184 06 200 lập lễ 6/1/2016 đất ở 81 lê công châu 300c 02 124 dương quan 21/1/2016 đất ở 82 vũ văn khiến 701 07 318 dương quan 17/2/2016 đất ở 83 đỗ thị chiến 118 21 783 gia minh 22/3/2016 đất ở 84 vũ thị nga 508 06 200 lập lễ 22/3/2016 đất ở 85 trần văn ly 977 01 152 an lư 14/4/2016 đất ở 86 phùng văn hùng 226 04 62 dương quan 14/4/2016 đất ở 87 đỗ thị lỉnh 422 02 221 ngũ lão 9/5/2016 đất ở 88 đỗ thị tài 1061b 05 432.7 minh tân 9/5/2016 đất ở 89 phạm thị bốn 1061a 05 140.49 minh tân 9/5/2016 đất ở 90 trần văn phòng 359b 01 290 thủy sơn 12/5/2016 đất ở 91 nguyễn văn bài 942 01 308 thủy đường 16/5/2016 đất ở 92 nguyễn thị thúy 729 02 129 tân dương 17/5/2016 đất ở 93 trần văn sơn 164 01 9193 an lư 14/6/2016 đất thuê 94 trần văn sơn 162 01 8096 an lư 14/6/2016 đất thuê 95 nguyễn đình vinh 583 02 720 lập lễ 20/6/2016 đất ở 96 đỗ đăng khánh 100 02 2160 hoàng động 20/6/2016 đất ở 97 bùi thị thuần 07 02 108 hoàng động 20/6/2016 đất ở   98                                                                                                                                                                                                                              giang văn kế 1447 04 378 quảng thanh 20/6/2016 đất ở 99 trần thị xuân 657 07 86.5 mỹ đồng 28/6/2016 đất ở 100 đỗ thị hiền 68/2 03 146 hoa động 28/6/2016 đất ở 101 Bùi quang thuật 803 04 483.8 Ngũ lão 28/7/2016 Đất ở 102 Nguyễn văn cộp 546a 03 244 Kỳ sơn 28/7/2016 Đất ở 103 Phạm văn thinh 194b 04 366 Phù ninh 28/7/2016 Đất ở 104 Đinh văn sanh 267 04 4697 Lập lễ 1/8/2016 Đất thuê 105 Đoàn văn dương Lô 95 01 133.6 Núi đèo 10/8/2016 Đất ở 106 Phạm văn nghị Lô 40 01 88 Núi đèo 10/8/2016 Đất ở 107 Hoàng văn nhã 219 01 842 Hòa bình 30/8/2016 Đất ở 108 Nguyễn văn bản 30 11 200 Dương quan 30/8/2016 Đất ở 109 Đoàn đức thưởng 318a 04 450 Lại xuân 28/9/2016 Đất ở 110 Đặng văn hùng 396 01 520 Quảng thanh 28/9/2016 Đất ở 111 Bùi văn chiên 118+1100+785 02+01+01 576+396+216 Hoàng động 28/9/2016 Đất nn 112 Phạm thị tiên 96 Kt02 103.3 Dương quan 28/9/2016 Đất ở 113 Trần thị xuân 657 07 283.4 Mỹ đồng 18/10/2016 Đất ở 114 Trần văn biên 1569 01 100 An lư 18/10/2016 Đất ở 115 Nguyễn văn Tính 1902 02 83 An lư 18/10/2016 Đất ở 116 nguyễn văn thơm 420a 02 451 dương quan 24/10/2016 đất ở 117 bùi văn sửu 275 02 401 đông sơn 26/10/2016 đất ở 118 hoàng thị mít 929 03 260 thiên hương 28/10/2016 đất ở 119 nguyễn quang cẩn 257+257+257 01+01+01 150+150+150 phục lễ 4/11/2016 đất ở ( 03 GCN) 120 đỗ văn miêng 10b 02 220.57 thủy triều 18/11/2016 đất ở 121 đồng văn khánh 2045 02 100 thủy sơn 18/11/2016 đất ở 122 vũ văn minh 128 06 49.33 minh tân 15/12/2016 đất ở 123 hoàng văn thuân 973+974 01 165 an lư 15/12/2016 đất ở 124 phạm thị sơn 1145 04 380 lưu kiếm 15/12/2016 đất ở 125 nguyễn văn nghịnh 223 02 506 hòa bình 22/12/2016 đất ở 126 nguyễn huy được 510 01 785 thiên hương 28/12/2016 đất ở 127 trần thị lấn 827 03 300 minh đức 29/12/2016 đất ở 128 nguyễn văn thi 482b 02 98.5 an lư 10/1/2017 đất ở 129 vũ văn khoát 63 02 483 an lư 10/1/2017 đất ở 130 đào thị hạnh 1709 01 62.4 an lư 10/1/2017 đất ở 131 phạm thị ngải 120 02 359.6 an lư 10/1/2017 đất ở 132 phạm minh tuấn 69 03 377 phục lễ 10/1/2017 đất ở 133 nguyễn văn lanh 755 03 360.3 thủy đường 16/1/2017 đất ở 134 đặng ngọc thạch 1816d 02 115 lưu kiếm 7/2/2017 đất ở 135 bùi thị mai lô a4-25 02 100 minh đức 7/2/2017 đất ở 136 nguyễn văn vinh 453 02 662 thủy đường 7/2/2017 đất ở 137 nguyễn thị rỹ 77 05 537 lưu kiếm 8/2/2017 đất ở 138 lê thị lan     4337 gia minh 15/2/2017 đất nn 139 bùi văn thưa 335 02 150.6 an lư 15/2/2017 đất ở 140 phạm văn cư 395 06 388 hòa bình 23/2/2017 đất ở 141 lê văn lai 1243 01 445 thủy triều 23/2/2017 đất ở 142 đỗ ngọc chuốt 788 01 421.6 thủy triều 23/2/2017 đất ở 143 nguyễn thị tới 828 06 250 hòa bình 23/2/2017 đất ở 144 vũ đình tùng 512 03 461 minh tân 23/2/2017 đất ở 145 trần thị thẩm 1060 01 104 an lư 1/3/2017 đất ở 146 nguyễn thị bòng 79 02 322 an lư 1/3/2017 đất ở 147 ngô hồng phong 1161 01 201 an lư 2/3/2017 đất ở 148 trần thị bâu 1048 01 226.6 an lư 2/3/2017 đất ở 149 đào văn giang 386a 05 570 lưu kiếm 8/3/2017 đất ở 150 trần văn cây 720 01 112 an lư 8/3/2017 đất ở 151 nguyễn thị bình 181 01 408 lâm động 28/3/2017 đất ở 152 nguyễn thị đạn 835 02 553 an lư 28/3/2017 đất ở 153 bùi thị nhã 652 01 275 an lư 28/3/2017 đất ở 154 bùi văn hiển 428 01 579 hợp thành 5/4/2017 đất ở 155 đinh thị thơm 123b 03 511.9 minh đức 5/4/2017 đất ở 156 bùi văn long 248 02 278 dương quan 4/5/2017 đất ở 157 lê văn hô 300b 02 219.5 thủy đường 5/5/2017 đất ở 158 trần văn vĩnh 366 01 382 an lư 5/5/2017 đất ở 159 trần thị nhót 413 12 461 chính mỹ 19/5/2017 đất ở 160 nguyễn thị luyến 48b 12 50 chính mỹ 19/5/2017 đất ở 161 lê văn tập 641 03 693 thiên hương 29/5/2017 đất ở 162 hoàng văn hỷ 653b 03 940 thiên hương 5/6/2017 đất ở 163 vũ văn mơ 90a 02 253.7 phả lễ 16/6/2017 đất ở 164 tu văn xuân 836a 03 213.5 thủy sơn 16/6/2017 đất ở 165 trần thị ái 1581 01 100 an lư 16/6/2017 đất ở 166 nguyễn thị lộc 423b 02 217.4 thủy đường 26/6/2017 đất ở 167 bùi thị mơ 265 05 1062 kỳ sơn 27/6/2017 đất ở 168 trần bá tiễn 291 04 200 dương quan 20/7/2017 đất ở 169 bùi đỗ lờ 297 02 78 dương quan 20/7/2017 đất ở 173 nguyễn văn đọc     2724 gia đức 11/8/2017 đất nn 174 nguyễn trung thành 1160 02 250 đông sơn 11/8/2017 đất ở 175 phạm thị  luyên 2460 02 156 hoa động 11/8/2017 đất ở 176 phạm văn mộng 824 06 484 hòa bình 11/8/2017 đất ở 177 phạm văn mộng 824-1 06 300 hòa bình 11/8/2017 đất ở 178 đồng xuân bình 709/3 03 199 hoa động 24/8/2017 đất ở 179 nguyễn văn chân 257/1 03 101.5 hoa động 24/8/2017 đất ở 180 nguyễn thị chính 560c 01 434 tam hưng 8/9/2017 đất ở 181 đoàn đức thưởng 318a 04 450 lại xuân 8/9/2017 đất ở 181 vũ thành chung 474 01 1499 lập lễ 13/9/2017 đất ở 182 trần văn thu 58 12 635 chính mỹ 15/9/2017 đất ở 183 nguyễn thị xuyên 116(2) 02 178.5 lâm động 19/9/2017 đất ở 184 bùi thị minh 907 03 734 kênh giang 5/10/2017 đất ở 185 bùi thị phê 219-5 03 130 hoa động 11/10/2017 đất ở 186 lê thị lã 886 01 100 núi đèo 13/10/2017 đất ở 187 trần văn cung 350 02 515.5 an lư 18/10/2017 đất ở 188 vũ văn khoa 703c 01 290.3 tân dương 18/10/2017 đất ở 189 nguyễn văn khấu 520 01 62.5 thủy triều 21/11/2017 đất ở 190 đồng thị oanh 1169 03 824 thiên hương 21/11/2017 đất ở 191 bùi văn thách 870 6 1080 lại xuân 13/12/2017 đất ở 192 đàm văn tĩnh 243 01 417 lâm động 13/12/2017 đất ở 193 đòan văn ruệ 496-3 4 385 lại xuân 13/12/2017 đất ở 194 nguyễn văn trường 529b 03 779 dương quan 15/12/2017 đất ở 195 nguyễn văn trường 652 03 328 dương quan 15/12/2017 đất ở 196 nguyễn văn trường 689a 03 871.5 dương quan 15/12/2017 đất ở 197 nguyễn văn trường 689 03 472.5 dương quan 15/12/2017 đất ở 198 vũ văn điền 542 04 810 lại xuân 15/12/2017 đất ở 199 phạm văn khởi 521 03 111 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 200 đào văn gia 807 2 431.3 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 201 phạm văn hòa 287 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 202 lê xuân bình 259 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 203 lê bá chiến 231 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 204 đồng văn vân 260 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 205 vũ thường sơn 180 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 206 lê hữu giang 261 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 207 lê duy linh 304 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 208 vũ minh hà 306 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 209 phạm văn huân 305 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 210 đào văn ước 258 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 211 nguyễn phú hưng 234 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 212 đỗ anh tuấn 206 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 213 đỗ mạnh thắng 256 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 214 hoàng ngọc hiển 267 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 215 phạm ngọc kiên 223 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 216 phạm văn tuấn 225 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 217 nguyễn văn quyên 193 1 100 thủy sơn 28/12/2017 đất ở 218 đoàn văn dương 96 01 153.9 núi đèo 28/12/2017 đất ở 219 đoàn văn dương 65 01 133.6 núi đèo 28/12/2017 đất ở 220 phạm văn thậm 505c 04 366.8 phù ninh 28/12/2017 đất ở 221 nguyễn đức thuấn 266 02 197.36 trung hà 28/12/2017 đất ở 222 nguyễn thị cọn     2160 trủy triều 28/12/2017 đất ở 223 phạm văn phề 135 05 791.1 cao nhân 9/1/2018 đất ở 224 nguyễn bỉnh nhân 299 01 484 thiên hương 9/1/2018 đất ở 225 mạc văn đạt lô 22 04 150 kênh giang 12/1/2018 đất ở 226 phạm thị mẽ 235b 03 838 phù ninh 19/1/2018 đất ở 227 ôn rực phi     20000 lập lễ 19/1/2018 đất thuê 228 bùi đức thế 305 02 459 quảng thanh 24/1/2018 đất ở 229 đồng thị thu 83 02 882 lâm động 24/1/2018 đất ở 230 nguyễn thị luận 700 02 130 thủy đường 30/1/2018 đất ở 231 nguyễn bá thiện 38 34 210 gia đức 9/2/2018 đất ở 232 nguyễn bá thiện     1707 gia đức 9/2/2018 đất nn 233 Vương đình tản 601 04 542 An sơn 12/4/2018 Đất ở 234 Phạm đình Luân 1211b 01 760 Hoàng Động 20/4/2018 Đất ở 235 Phạm khắc Lưu 257 01 150 Phục lễ 23/4/2018 đất ở   236 VŨ VĂN CHINH 175 02 508 HÒA BÌNH   02/5/2018   Đất ở 237 NGUYỄN VĂN TIỆP 917 04 1134.6 NGŨ LÃO   02/5/2018 Đất ở   238 BÙI VĂN CHÓE 215 02 617 AN LƯ   11/5/2018 Đất ở 239   NGUYỄN THỊ PHÒNG 133 02 480 LẠI XUÂN   11/5/2018 Đất ở 240 CAO VĂN MINH 474 04 560 LẠI XUÂN 16/5/2018 ĐẤT Ở 241 ĐINH VIẾT TÙNG 182B 03 431 LẬP LỄ 23/5/2018 ĐẤT Ở 242 ĐINH KHẮC BA 610 02 435 LẬP LỄ 6/6/2018 ĐẤT Ở 243 LÊ VĂN VINH 67 03 80 DƯƠNG QUAN 6/6/2018 ĐẤT Ở      ' />
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 4406
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018
06/06/2018 - 18:05
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh sách cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bi mất được cập nhật đến ngày 04/9/2018(04/09/2018 - 15:43)
danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứung nhận quyền sử dụng đất do bị mất đuợc cập nhật đến ngày19/7/2018(20/07/2018 - 09:04)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 28/6/2018(28/06/2018 - 10:14)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày15/6/2018(15/06/2018 - 10:40)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 13/6/2018(13/06/2018 - 15:39)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018(06/06/2018 - 18:11)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 06/6/2018(06/06/2018 - 18:05)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/5/2018(23/05/2018 - 13:48)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 11/5/2018(11/05/2018 - 13:54)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 23/4/2018(23/04/2018 - 16:06)
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày 20/4/2018(20/04/2018 - 08:41)
danh sách hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận do bị mất của ông Vương Đình Tản xã An Sơn cập nhật đến ngày 11/4/2018(11/04/2018 - 16:53)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang: