Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4370
Khách trực tuyến : 624
Thành viên trực tuyến : 3
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
danh sách hồ sơ cấp lại do bị mất đuợc cập nhật đến ngày15/6/2018
15/06/2018 - 10:40

CN VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ MỘT CẤP

 TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN

Số: 01/TB-CNVPĐKQSDĐMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc