Toàn huyện có 35.930 gia đình văn hóa
13/03/2015 - 10:37

Thời gian qua, huyện Tiên Lãng tiếp tục quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai hiệu quả các chương trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng các mặt đời sống văn hoá tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2014, huyện tổ chức biểu dương khen thưởng 166 gia đình văn hóa tiêu biểu, công nhận 25.930/41.308 đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 86,9%. Toàn huyện đã có 145 làng được công nhận làng văn hóa, trong đó, có 40 làng được công nhận lần 2; 6 làng công nhận lần 3. Phong trào xây dựng làng văn hóa với các chương trình, hoạt động cụ thể, tích cực gắn liền với cuộc vận động chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đem lại nhiều kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội, nhất là huy động được sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, hiến đất, kinh phí, ngày công xây dựng công trình phúc lợi, khẩn trương tiến hành dồn điền đổi thửa…

Nhìn chung, những năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện không ngừng phát triển sâu rộng, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng quê hương, làng xóm đổi mới, văn minh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Video Clip
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2015
Liên kết website