Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI)
20/03/2015 - 11:03

Chiều 19/3, Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Vũ Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII; quán triệt dự thảo các văn kiện, các đề án trình Đại hội…

Hội nghị cũng nghe quán triệt các nội dung về tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025… và các Quyết định số 1737-QĐ/TU và 1738-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn xã hội, trở thành động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương.

L.Q.P

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Video Clip
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2015
Liên kết website