Huyện Kiến Thụy xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững
02/03/2015 - 11:02
Năm 2015, huyện Kiến Thụy chọn chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Với mục tiêu này, Kiến Thụy thể hiện quyết tâm cao trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp chung tay, góp sức, đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới.

Cân nhắc, lựa chọn đầu tư phù hợp

Xác định rõ xây dựng nông thôn mới thực chất là chuẩn hóa việc đầu tư phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên cách làm của Kiến Thụy cũng có sự linh hoạt, sáng tạo. Dựa trên đặc thù, tình hình thực tế các địa phương, huyện cân nhắc, lựa chọn đầu tư cho phù hợp. Xây dựng nông thôn mới ở Kiến Thụy hội tụ và lan toả sức mạnh, trí tuệ, tạo hiệu quả rõ rệt trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội ở tất cả các địa phương.Toàn huyện có 17,6km đường nội đồng được bê tông hóa, 100% đường trục xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi cũng được quan tâm với 27 nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng, nâng cấp với tổng kinh phí 60 tỷ đồng.Hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của nhân dân.

Ông Phạm Văn Thép - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết, thời gian đầu, huyện tập trung nhiều hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giảm dần theo các năm. Thay vào đó huyện sẽ hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến hết năm 2014, trên địa bàn huyện có 29 vùng sản xuất tập trung, 6 mô hình cánh đồng mẫu lớn hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, mở rộng mô hình dồn điền đổi thửa, vận động các địa phương, đơn vị thành lập hợp tác xã kiểu mới. Từ đó giúp người nông dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Các tổ hợp tác chăn nuôi an toàn tại xã Tú Sơn, Đoàn Xá, Tân Phong… liên kết hộ chăn nuôi trong quá trình sản xuất hướng tới mục tiêu đạt sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Diện mạo huyện Kiến Thụy đang thay đổi từng ngày, những ngôi nhà khang trang được xây dựng ngày một nhiều.Cùng với đẩy mạnh các chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt xuống còn 3,86%, số hộ khá, hộ giàu ngày một tăng.

Khắc phục hạn chế, vững bước phát triển

Những kết quả trên là bước tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2015 của huyện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho rằng, dù kết quả năm 2014 có những chuyển biến nhưng hiệu quả đem lại chưa thực sự đồng đều và bền vững. Nhiều xã nợ xây dựng cơ bản còn khá lớn, có nơi, có lúc thiếu sâu sát, chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động huy động các nguồn lực xã hội. Do vậy, mục tiêu toàn huyện đạt bình quân 14 tiêu chí nông thôn mới, với 5 xã đăng ký đạt 16 tiêu chí vào 2015, các xã còn lại đạt 13 tiêu chí đòi hỏi yêu cầu đổi mới của huyện Kiến Thụy tiếp tục được đặt ra mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Duy Bình cho biết, xây dựng nông thôn mới là nội dung cụ thể trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nền nông nghiệp. Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí giao thông, thuỷ lợi, chợ nông thôn, cơ sở vật chất giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá bởi đây là các tiêu chí cần kinh phí lớn, nhưng với việc phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của cả hệ thống, huyện Kiến Thụy đang tiếp tục kiện toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chương trình công tác cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đây là tiền đề để Kiến Thụy phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cao hơn mức được giao của thành phố. Hiện, huyện đang thực hiện đồng loạt nhiều nhiệm vụ, chủ động xây dựng công tác quy hoạch hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Tân Trào, Đoàn Xá, vùng nuôi ngao xã Đại Hợp, khu dịch vụ hậu cần nghề cá Đại Hợp, các vùng sản xuất lúa, hoa màu. Huyện chọn khâu đột phá là đấu giá đất, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị  triển khai giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích liên kết hợp tác đa dạng giữa người nông dân và doanh nghiệp, tạo đầu ra cho nông sản, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại…

Tin tưởng rằng, với những giải pháp cụ thể, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, sự đồng thuận của nhân dân, Kiến Thụy sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới đúng lộ trình đề ra, tạo động lực mới xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy những năm tiếp theo. 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thu vi?n ?nh