Xã Tân Trào đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM
08/04/2015 - 08:53

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế và đánh giá hiện trạng, xã Tân Trào đã xây dựng quy hoạch cho các thôn và quy hoạch chung của toàn xã, cắm mốc giới quy hoạch, xây dựng kế hoạch và phát động thi đua xây dựng nông thôn mới cho từng năm và giai đoạn 2012 - 2015, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Trong đó, địa phương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm , nghĩa vụ của mỗi cá nhân và gia đình , trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới , tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Địa phương chỉ đạo cho các đoàn thể chính trị tập trung vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Trong 3 năm đã vận động nhân dân hưởng ứng hiến đất mở rộng đường ngõ xóm, góp 5,82 ha đất nông nghiệp thi công các công trình phục vụ sản xuất; bê tông cứng hoá mặt đường trục chính ra đồng sản xuất được 03 tuyến dài 2.992m, bê tông hóa và mở rộng các tuyến đường ngõ xóm theo tiêu chí nông thôn mới; huy động  nhân dân đóng góp 1.321 ngày công, giá trị hiến đất, góp đất và tiền mặt là 1.392.093.500 đồng. Xây dựng được 01 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích 100ha, nhìn chung các hộ dân có diện tích canh tác trong vùng tập trung đều nhiệt tình ủng hộ chương trình bằng việc góp đất mở rộng đường, kênh mương trong vùng, chấp hành tốt việc quy vùng giống lúa, lịch gieo cấy của địa phương. Vì vậy chi phí cho sản xuất giảm, năng suất hàng vụ tăng so với các vụ trước đây.

Bên cạnh đó, Tân Trào còn tập trung huy động nguồn vốn đầu tư của Nhà nước phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của huyện, thành phố, xã đã tiến hành thi công xây dựng, nâng cấp 34 hạng mục công trình, bao gồm: Các công trình văn hoá, trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã, công trình phục vụ giáo dục, đường giao thông  nông thôn, chợ dân sinh, công trình phục vụ sản xuất như nạo vét kênh mương , cứng hoá các tuyến đường ra đồng , nội đồng  sản xuất với tổng giá trị quyết toán các công trình là 34,95 tỷ đồng, đã thanh toán được 31,54 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 21,93 tỷ đồng, ngân sách địa phương, nhân dân đóng góp xã hội hoá là 9,61 tỷ đồng. Các công trình được xây dựng đã góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn hoàn toàn đổi mới, tạo lên cảnh quan làng xóm ngày càng xanh, sạch, đẹp; cơ sở trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, được Nhà nước và nhân dân quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Trong 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Chính quyền địa  phương luôn tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong triển khai, tổ chức  thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời bổ khuyết các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chung của địa phương từng thời điểm. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm 30/12/2014, Ban Chỉ đạo đã rà soát, đánh giá đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí. Quý 1 năm 2015, địa phương đã thực hiện cơ bản tiêu chí vệ sinh môi trường bảo đảm theo đúng phân kỳ đề ra.

                                                Nguyễn Bình ( ĐPT)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thu vi?n ?nh