Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020: Bầu 37 đồng chí vào cấp ủy khóa mới
06/08/2015 - 18:47
Sáng ngày 6.8, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin đã diễn ra phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.


Các đại biểu lãnh đạo thành phố dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các Sở, ngành thành phố; Lãnh đạo các quận, huyện; Đại biểu nguyên lãnh đạo huyện nghỉ hưu trên địa bàn; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và 212 đại biểu đại diện cho hơn 5.500 Đảng viên thuộc 59 Chi, Đảng bộ cơ sở.


Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội; Xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững”.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn huyện đã phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giàng được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kinh tế của huyện phục hồi và phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân chung của các huyện trong thành phố; thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá  và hoàn thành 15/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ tại các xã, bước đầu đạt kết quả tốt. Thu ngân sách của huyện đã có nhiều cố gắng, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao. Tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, từng bước phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, kết nối tốt hơn với mạng lưới hạ tầng giao thông của thành phố. Một số dự án trọng điểm đã được thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện. Công tác quy hoạch của huyện đã được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần để huyện thu hút đầu tư thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững, ổn định; Xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong chiến lược phòng thủ của thành phố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tạo chuyển biến rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Công tác dân vận được quan tâm với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đã tổ chức được nhiều mô hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện, tạo ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà; Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo phục vụ Thành ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU “Về xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và một số nội dung quan trọng giúp Thành ủy xây dựng báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới trên địa bàn thành phố, tạo tiền đề  cho huyện phát triển ổn định và bền vững trong những năm tới. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể làm tốt công tác vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXIII Đảng bộ huyện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém như: Còn 3/18 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và xây dựng trường chuẩn quốc gia; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu; Việc triển khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế; Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm; Các mô hình kinh tế có hiệu quả chưa được tập trung cao để nhân rộng; Sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ; Phát triển du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; Tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với bình quân chung của thành phố; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là an ninh nông thôn ở một số xã còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp……


Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cáo những kết quả, những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà vào kết quả chung của thành phố trong 5 năm qua.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cần tập trung khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của huyện; đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả, thiết thực để huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, đặc biệt phải xác định được giải pháp có tính chất đột phá để tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị và chất lượng sản phẩm. Phát triển nông  nghiệp xanh, sinh thái với các sản phẩm sạch có thương hiệu, nâng cao giá trị thu nhập; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công  nghệ, cơ giới hóa; tập trung phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại vùng chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao đảm bảo môi trường sinh thái. Tập trung phát triển văn   hóa – xã hội đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; Có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi một số vấn đề xã hội bức xúc, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn; đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa – tư tưởng… nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao hơn nữa năng lực, bản lĩnh lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng… Đồng chí nhân mạnh, việc tổ chức thành công Đại hội là một thắng lợi quan trọng, nhưng việc tập trung chỉ đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ đầy khó khăn thử thách. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, các đại biểu cần thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng để bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với đường lối và lý tưởng của Đảng, gương mẫu về đạo đức, có lối sống lành mạnh, sâu sát cơ sở, có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra……


Các đại biểu sáng suốt bầu Ban chấp hành khóa mới


 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Video Clip
abc
Liên kết website