KỲ HỌP THỨ 4 HĐND XÃ MINH TÂN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
11/07/2017 - 08:58
Hội đồng nhân dân xã Minh Tân khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Kỳ họp thứ 04 HĐND xã họp trong 01 ngày 07 tháng 7 năm 2017.
    Kỳ họp gồm các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

          2. Xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định bổ khuyết các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm và cả năm 2017.

3. Quyết toán thu chi ngân sách năm 2016 kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.

4. Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐNDcác ban HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

5. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã.

6. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu nămvà chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4.

8. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

9. Báo cáo kết quả giáo dục năm học 2016 – 2017, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

10. Báo cáo công tác quản lý đất đai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

11. Báo cáo kết quả hoạt động của ban văn hóa xã công tác thông tin, tuyên truyền, kết quả thực hiện quy chế 02 của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

12. Chất vấn và trả lời các nội dung chất vấn.

13. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Video Clip
abc
Liên kết website