Kiến Thụy với những đổi thay sau 3 năm xây dựng NTM
09/01/2015 - 10:12

Kiến Thụy với những đổi thay sau 3 năm xây dựng NTM 


Nông dân phấn khởi trong ngày thu hoạch

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động sâu sắc của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh bùng phát..., song được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố, BCĐ xây dựng NTM thành phố cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy – UBND huyện, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, việc triển khai Chương trình xây dựng NTM của huyện Kiến Thụy đã đạt được kết quả bước đầu khá quan trọng; nhiều cơ chế, chính sách được ban hành có tác dụng thiết thực và tạo động lực thúc đẩy tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM của huyện.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới Huyện uỷ Kiến Thụy đã ban hành Nghị quyết 05 – NQ chuyên đề về xây dựng NTM trên địa bàn huyện, BCĐ huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tập huấn, thông tin tuyên truyền về nông thôn mới, kịp thời động viên đến phong trào trên toàn huyện… Đồng thời, BCĐ huyện đã tổ chức cho các đồng chí là thành viên BCĐ xây dựng NTM các xã tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại xã Thanh Tân (Thái Bình), xã Hải Đường (Nam Định)…Từ đó, rút ra được cách làm hay, sáng tạo, tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM trên địa bàn, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.


Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng NTM là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài và có lợi cho nhân dân. Kiến Thụy tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Đài Phát thanh huyện xây dựng một chuyên mục riêng về xây dựng NTM vào chương trình thứ 4 hàng tuần. Bên cạnh đó, huyện tổ chức các hội nghị tập huấn, toạ đàm, biểu dương nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt trong xây dựng NTM. Từ đó, giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể, cùng “chung tay góp sức”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM.

Cùng với đó, huyện ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống bờ vùng, bờ thửa, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất; thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đổi mới phương thức sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế địa phương, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, có khả năng tiêu thụ tốt vào sản xuất; đẩy nhanh cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp...

Khi mọi nguồn lực đã được huy động, khó khăn được đẩy lùi, kinh tế dần dần đi vào ổn định, người dân trở thành chủ thể trong xây dựng NTM thì việc thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng NTM trở nên thông suốt hơn. Từ chỗ mỗi xã đạt 1-2 tiêu chí năm 2011, thì đến hết năm 2014, bình quân toàn huyện đạt 12,9 tiêu chí (tăng 0,9 tiêu chí so với kế hoạch). Trong đó: 01 xã đạt 19 tiêu chí (xã Đoàn Xá); 01 xã đạt 17 tiêu chí (xã Ngũ Đoan); 01 xã đạt 15 tiêu chí (xã Tân Trào); 03 xã đạt 14 tiêu chí (xã Thuận Thiên; Hữu Bằng; Tú Sơn); 02 xã đạt 13 tiêu chí (Đông Phương; Kiến Quốc); 05 xã đạt 12 tiêu chí (Ngũ Phúc; Thanh Sơn; Minh Tân; Thụy Hương; Đại Đồng); 01 xã đạt 11 tiêu chí (Đại Hợp); 02 xã đạt 10 tiêu chí (Tân Phong; Du Lễ); 01 xã đạt 9 tiêu chí (Đại Hà).


Vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng tuyến đường bê tông thôn xóm

Chỉ tính riêng trong năm 2014, Kiến Thụy đã vận động nhân dân hiến và góp 82.354 m2 đất nông nghiệp; hiến 1.737 m2 đất thổ cư; góp 7.718 ngày công lao động; tháo dỡ 580 m tường bao; thao dỡ 590 m2 công trình phụ; ủng hộ 700 m3 gạch, đá, cát, sỏi .. phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới; với tổng nguồn vốn huy động được là 498 tỷ 821 triệu đồng. Tiêu biểu là xã Đoàn Xá là 1 trong 31 xã trong cả nước được đánh giá cao trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành về đích xây dựng NTM vào năm 2013, được nhận bằng khen và quà khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2014 này, điểm sáng trong xây dựng NTM của Kiến Thuỵ là đơn vị xã Ngũ Đoan – nơi phát tích Vương triều Mạc. Hiện nay, Ngũ Đoan đang thực hiện những bước nước rút cuối cùng thực hiện về đích NTM trong năm 2014.

Cùng với các xã điểm, xây dựng NTM ở Kiến Thụy có sức lan toả mãnh mẽ, tạo hiệu quả rõ rệt trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội ở tất cả các địa phương. Toàn huyện có 17,6km đường nội đồng được bê tông hóa, 100% đường trục xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi cũng được quan tâm với 27 nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng, nâng cấp với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của nhân dân… Đáng chú ý hơn đó là đã xuất hiện nhiều chương trình, nhiều mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập như xây dựng vùng sản xuất tập trung (xây dựng được 27 vùng), cánh đồng mẫu lớn (4 mô hình) giúp đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, mở rộng mô hình gieo sạ, mô hình dồn điền đổi thửa, vận động các địa phương, đơn vị thành lập HTX kiểu mới… giúp người nông dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Các mô hình tổ hợp tác chăn nuôi an toàn tại các xã Tú Sơn, Đoàn Xá, Tân Phong… đã liên kết được các hộ chăn nuôi trong quá trình sản xuất hướng tới mục tiêu đạt sản phẩm chất lượng cao, giảm chi phí, tăng lợi nhuận đồng thời đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường….


Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị
 sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, huyện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu tới năm 2015 trung bình toàn huyện đạt 16 tiêu chí, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho nông dân; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; lồng ghép có hiệu quả các chương trình về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đảm bảo thực hiện được các tiêu chí theo kế hoạch đề ra; phát huy tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên để nhân dân làm theo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để hoàn thành sớm các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới.
Nguyễn Bình (ĐPT Kiến Thụy)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Video Clip
abc
Liên kết website