UBND xã Thụy Hương tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2017
26/07/2017 - 10:16

Kỷ niệm lần thứ 70 ngày Thương binh Liệt sĩ

(27/7/1947 - 27/7/2017) xã Thụy Hương


     Thể hiện đạo lý
 “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.

Nhân  kỷ niệm 70 năm ngày TBLS  Đài Truyền Thanh xã Thụy Hương  xin gửi tới các gia đình chính sách, người  có công với cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cùng toàn thể nhân dân xã nhà về ý nghĩa chính trị, những hoạt động cụ thể của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị đối với ngày 27/7Ngày Thương binh Liệt sĩ với tinh thần đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ Quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có biết bao người con, gia đình và nhân dân đã hy sinh xương máu, sức lực, trí tuệ, tình cảm và tài sản cho đất nước.

Ngày nay, đất nước đã được thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước đi lên CNXH. Sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng có tính lịch sử Đưa nước ta từ một nền kinh tế kém phát triển trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đạt tăng trưởng khá và bền vững. Là quốc gia có nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh bảo đảm vững chắc. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay chúng ta càng tự hào biết ơn sự hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công.
   Tổ quốc và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao của những anh hùng liệt sỹ, những gia đình có công với nước, những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người hoạt động cách mạng qua các cuộc kháng chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đền đáp sự cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, ngày 16 tháng 02 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “Chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, để nhân dân ta tỏ lòng “Hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27/7/1947 là ngày “Thương binh toàn quốc”.

Trong 70 năm qua, ngày Thương binh Liệt sĩ đã đi vào lịch sử đất nước ta, là ngày lễ lớn, hội tụ đầy đủ ý nghĩa chính trị, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta và nhân dân ta. Tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Hương nói riêng, tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Thông qua việc đề ra và thực hiện đầy đủ chính sách xã hội đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, là động lực vật chất, tinh thần giúp họ vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, làm chủ cuộc sống.

Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay, mà cho muôn đời con cháu mai sau. Việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Những việc làm thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày TBLS với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Hương trong những năm qua

Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đảng bộ và nhân dân Thụy Hương  đã triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh nhà nước về chính sách ưu đãi người có trên địa bàn xã Thụy Hương, UBND xã đã lập danh sách các đối tượng người có công được hưởng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; thông tư hướng dẫn thủ tục lập, quản lý hồ sơ xác nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thành phố. Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 về một số chế độ chính sách đối với công dân hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã nhà đã làm tốt, tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, … Để tỏ lòng biết ơn sự cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc nhân dân của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình và người có công với cách mạng; trong những năm qua, bằng tấm lòng thành kính, hiếu nghĩa, Đảng bộ và nhân dân Thụy Hương đã phát động nhiều đợt thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, chỉ tính từ năm 2004 đến nay:

+ Vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 120 triệu đồng,

+ Đề nghị Nhà nước công nhận:

- 08 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,

- 36 trường hợp Thương binh và người hưởng chính sách như Thương binh,

- 27 trường hợp hưởng chế độ Chất độc Da cam,

- 27 trường hợp được hưởng tuất liệt sỹ

- 167 gia đình chính sách được nhận quà của  chủ tịch nước và UBND thành phố.

+ Hàng năm, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, địa phương đều tổ chức tiếp xúc tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh.

+ Tổ chức lễ Cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 65 ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và tổ chức thắp nến tri ân hàng năm vào tối ngày 26/7.

Để tỏ lòng biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu, sức lực, trí tuệ trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, cho đất nước, quê hương tươi đẹp như hôm nay nhân dân và cán bộ xã Thụy Hương luôn quan tâm đến chính sách xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

-Trong những ngày này Đảng bộ và nhân dân xã nhà đang triển khai tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng góp công góp sức tham gia ủng hộ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Cho tới thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đã cơ bản hoàn thành. Đoàn thanh niên công ân Thành phố Hải Phòng cùng với BCH Đoàn xã Thụy Hương đã tổ chức don dẹp nghĩa trang liệt sỹ để chuẩn bị cho lễ cầu siêu, thắp nến tri ân  từ 17h- 21 tối ngày 26/7/ 2017  tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thụy Hương.

        Theo chương trình Đoàn than niên xã sẽ phụ trách nội dung chương trình lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, và sáng ngày 27/7/2017 Đảng bộ xã nhà sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ tại nhà văn hóa xã, cho tới thời điểm này mội công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Công tác chi trả quà của chủ tịch nước và UBND Thành Phố đã đến tay các gia đình chính sách đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà  Đảng bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm hoàn thành. Đảng bộ xã Thụy Hương phấn đấu xây dựng Thụy Hương giầu về kinh tế, mạnh về chính trị, an ninh – quốc phòng vững trắc, văn hoá – xã hội ngày một phát triển đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước và thành phố, chung sức xây dựng  xã nhà về đích nông thôn mới.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Liên kết website