HĐND xã Thụy Hương tôt chức kỳ họp thứ 9- HĐND xã khóa XX Nhiệm kỳ 2016-2021
04/07/2019 - 10:01
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, ngày 28/6/2019 Hội đồng nhân dân xã Thụy Hương tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND xã Khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng xem xét đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; Quyết toán ngân sách xã năm 2018;
Kỳ họp nghe báo cáo kết quả của Thường trực HĐND, các ban HĐND, báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN; Báo cáo thu chi ngân sách và đầu tư công của Công chức Tài chính – kế toán; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã; . Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND về thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp, đồng thời biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết HĐND xã; Dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã; Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thị trấn năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019;
Về dự với kỳ họp có đồng chí: Nguyễn Hữu Mạnh - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động TBXH Huyện Kiến Thụy,  đồng chí: Chung Nhật Lệ - Huyện ủy viên,  bí thư đoàn huyện, đồng chí Phạm Xuân Nam - Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, các Ban HĐND đã tập trung vào nhiệm vụ thẩm tra, giám sát các báo cáo trình tại kỳ họp một cách khách quan, đúng quy trình, sát thực tế, tính phản biện cao, đảm bảo tính độc lập đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy cũng như nguyện vọng của cử tri”.
Nội dung chất vấn tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ, có trọng tâm, trọng điểm đi sâu vào các vấn đề cử tri quan tâm như: sản xuất nông nghiệp giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường, an toàn hành lang an toàn giao thông, văn hóa xã hội, lĩnh vực quản lý y dược…từ đó xác định rõ trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan liên quan. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc phản ánh đúng các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm tạo không khí dân chủ trong kỳ họp.

Căn cứ vào Nghị quyết HĐND về Chương trình giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, làm rõ các kết quả cũng như tồn tại hạn chế, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Các vấn đề giám sát của HĐND bước đầu đã phát huy hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ của các ban, ngành chuyên môn, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với người có công…

Với sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, sự phối hợp và chuẩn bị có trách nhiệm của các Ban HĐND, các ngành, với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đại biểu, kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 20 đã thành công tốt đẹp đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Liên kết website