Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Kiến Thụy 6 tháng đầu năm 2015
28/09/2015 - 16:13
   Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Kiến Thụy, trong năm 2015 huyện phấn đấu hoàn thành 5 xã cơ bản về đích xây dựng NTM gồm: Hữu Bằng, Thuận Thiên, Đông Phương, Tân Trào và Tân Phong, đưa tổng số xã về đích NTM của huyện lên 7 xã.
6 tháng đầu năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát lại nhu cầu đăng ký làm đường giao thông nội đồng, đường giao thông thôn xóm để nhận hỗ trợ xi măng chậm trả theo Quyết định 736 của UBND Thành phố Hải phòng. Đến hết ngày 12/6/2015 toàn huyện đã tiếp nhận 5.347 tấn xi măng làm 33,5km đường thôn, xóm, đạt 47,5% kế hoạch; tiếp nhận 1.043 tấn xi măng làm 5,95km đường trục chính nội đồng. Một số địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt và đến nay đã hoàn thành kế hoạch đăng ký như: Tân Phong, Đại Đồng,…
Song song với đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện chỉ các ban ngành chuyên môn và các địa phương, xây dựng 30 vùng sản xuất giống lúa thuần, với tổng diện tích 90ha tại các xã: Đoàn Xá, Minh Tân, Ngũ Đoan, Tân Phong, Thụy Hương, Ngũ Phúc, Hữu Bằng.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Liên kết website