Tin mới
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai thảm họa
07/08/2013 - 12:28
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu trong năm 2012 Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả.
Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân hiểu, nhận thức đúng, đầy đủ về những ảnh hưởng, tác động, tác hại của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa đối với môi trường cũng như cuộc sống.
Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm phát huy "4 tại chỗ", chủ động xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.
Đồng thời, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm chủ động, sát thực tế, hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng.
Lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn là lĩnh vực mang tính nhân đạo cao, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị ứng phó thiên tai, thảm họa tìm kiếm cứu nạn là rất lớn, ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng toàn bộ.
Do vậy, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động huy động bố trí các nguồn vốn khác nhau để bảo đảm công tác này và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn xây dựng các dự án tranh thủ nguồn vốn viện trợ, nguồn vốn ODA,... báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục các dự án kêu gọi viện trợ, kêu gọi ODA hàng năm.
Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra của các cấp, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để khắc phục, bảo đảm cho việc phòng chống, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả cao.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào