Tin mới
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thủ tục hành chính
07/08/2013 - 12:54
Từ đầu năm đến nay, Sở NN-PTNT đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.800 hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa".
Sở đã thống kê và công bố lần 2 Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền qiải quyết, giảm từ 141 thủ tục xuống còn 121 thủ tục, bãi bỏ 20 thủ tục. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện cơ bản đúng theo hướng dẫn. Bộ phận "Một cửa" của Sở và tiếp nhận thông tin của các đơn vị trực thuộc đều công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong 6 tháng, số lượng hồ sơ được xử lý đạt hơn 80% so với số lượng hồ sơ tiếp nhận, không có khiếu kiện xảy ra. Sở NN-PTNT đang tiếp tục cập nhật, bổ sung các văn bản mới ban hành về thủ tục hành chính; Tiến hành rà soát và công bố lần 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở tại cấp huyện, xã; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa bộ phận "Một cửa" của sở với các Chi cục, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào