Tin mới
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Mẫu Biên bản vi phạm hành chính
09/12/2013 - 08:12
Ngày 04/12/2013, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã tổ chức họp giao ban với Lãnh đạo các Phòng, Hạt quản lý đê điều với nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và các văn bản Luật khác có liên quan.        
Lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão yêu cầu các Hạt trưởng phổ biến nội dung buổi họp đến các Kiểm soát viên đê điều, triển khai việc lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu được quy định tại Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ.
Download mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu  số 01): Tại đây
Download mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu  số 02): Tại đây
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào