Tin mới
Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Mẫu Biên bản vi phạm hành chính
09/12/2013 - 08:12
Ngày 04/12/2013, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão đã tổ chức họp giao ban với Lãnh đạo các Phòng, Hạt quản lý đê điều với nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và các văn bản Luật khác có liên quan.        
Lãnh đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão yêu cầu các Hạt trưởng phổ biến nội dung buổi họp đến các Kiểm soát viên đê điều, triển khai việc lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu được quy định tại Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ.
Download mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu  số 01): Tại đây
Download mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu  số 02): Tại đây
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào