Tin mới
Thứ ba, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quản lý sạt lở
Quản lý tàu, thuyền
Phòng chống ngập úng
Bão, áp thất nhiệt đới
Lũ, lụt, triều cường
Động đất, sóng thần
Các lĩnh vực thiên tai khác
Đê điều
Phòng chống lụt bão
Tìm kiếm, cứu nạn
Động đất, sóng thần
Ứng cứu sự cố tràn dầu
Quyết định thành lập
Cơ cấu tổ chức
Công tác phòng chống lụt bão
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng chống thiên tai
Phổ biến kiến thức
Văn bản pháp luật
Liên hệ
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Luật Xử lý VPHC; Nghị định 139/2013/NĐ-CP và Nghị định 81/2013/NĐ-CP
03/12/2013 - 15:52
Tải về tại đây:  

Luật XLVPHC: Luật xử lý VPHC.doc

Nghị định 139: NĐ139-2013-NĐ-CP.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Dự thảo và phụ lục kèm theo Quyết định Phê duyệt vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và Danh mục công trình từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến công trình đầu mối trên địa bàn thành phố Hải Phòng(21/08/2019 - 17:09)
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều"(19/08/2019 - 14:13)
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng(22/03/2019 - 08:39)
Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai(11/12/2018 - 09:16)
Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực PCTT(23/02/2018 - 11:20)
Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(30/03/2017 - 15:11)
Quyết định của UBND TP v/v phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai trên địa bàn, giai đoạn 2016-2020(15/03/2017 - 10:25)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Quỹ Phòng, chống thiên tai(23/08/2016 - 08:59)
Quyết định số 442A/QĐ-TCTS-KTBVNL, ngày 4/9/2014 của Tổng cục Thủy sản về việc ban hành hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới(14/11/2014 - 08:57)
Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai(07/11/2014 - 10:38)
Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai(22/08/2014 - 10:56)
Luật Xử lý VPHC; Nghị định 139/2013/NĐ-CP và Nghị định 81/2013/NĐ-CP(03/12/2013 - 15:52)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: