Chức năng, nhiệm vụ
11/11/2014 - 11:34- Trình quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; chương trình, dự án, cơ chế chính sách về sắp xếp, điều chỉnh bố trí lại dân cư trong nông nghiệp và nông thôn, quản lý nhà nước chuyên ngành về các hình thức sản xuất trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gồm: kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại; quản lý chuyên ngành về ngành nghề nông thôn; chương trình phát triển nông thôn và tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạp pháp luật; xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật đã được phê duyệt về: bố trí, sắp xếp dân cư trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản.

- Nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế hộ và trang trại, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện các chương trình, dự án và hợp phần chương trình dự án về phát triển nông thôn mới; xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tài liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và phát triển nông thôn.

- Triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ chuyên ngành về phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý các vi phạm, thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

- Giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
Chức năng, nhiệm vụ
Hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữa 2 sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và Hà Nội
Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...