Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI
11/11/2014 - 10:50
Đến dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi, Đảng bộ; toàn thể các đồng chí đảng viên các Chi, Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ cơ quan Sở; Ban Chấp hành các đoàn thể: Công đoàn ngành, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cơ quan Sở.


Đồng chí Nguyễn Thành Tô Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố phổ biến,
quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Tô, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố  quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"  với mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, văn hóa, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc vững chắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Công Toản, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc  thường trực Sở chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị trong ngành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những nội dung của Nghị quyết; triển khai và xây dựng chương trình hành động của các Chi, Đảng bộ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn thể chính trị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về các nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 của Đảng.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
Chức năng, nhiệm vụ
Hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữa 2 sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và Hà Nội
Đảng ủy cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Tây vịnh Bắc Bộ phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics khai giảng năm học 2014 - 2015
Ngành Công thương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2014
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...