LB.Counter
방문자 통계
 
Đang tải dữ liệu...
 
하이퐁: 제4차 공산당 대회 결의안, 결론 파악. 전개하고자 한다
04/01/2017 - 09:53

하이퐁4 공산당 대회 결의안결론 파악전개하고자 한다

1 3 오전 베트남 – 체코 친선 문화관에서 하이퐁시 상무 집행위원회는 12 공산당 4 대회 결의안결론 파악전개하는 목적으로 간부 회의를 가졌습니다.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 12) tới cán bộ thành phố.                                                                                              Ảnh: Duy Thính

개회사에서   타잉 (Le Van Thanh) 하이퐁시 서기장은 이번 자리에 간부 참석자가 공산당 구축 도시와 국가의 경제사회 발전 방향에 관련 중요한 4 대회 결의안 4 결의안, 6 결의안, 4대회 결의안 실행에 관련 하이퐁시 집행 위원회의 행동 프로그램등 알게   있다고 밝혔습니다.

2016 경제 사회 상황을 소개하는 자리에서 서기장은 전년에 도전어려움이 존재해도 전당전군,전시민의 높은 결심으로 경제문화사회분야에서 2016 계획을 전면적으로 완료했다고 강조했습니다동시 2016년에 남아 있지만 극복해야  문제장애요소도 밝혔습니다.

금일 오후에도 응웬  응히아 (Nguyen Thi Nghia) 하이퐁시 부서기장은 4 대회 결의안 실행에 관련하이퐁시 집행 위원회의 행동 프로그램  5 결의안, 6 결의안과 그들 결의안 실행에 관련 하이퐁시 상무 집행 위원회의 행동 프로그램을 알려주었습니다.

 자리에서도 하이퐁시 집행 위원회인민의회인민위원회베트남 조국 전선 위원회는 홍수로 인한남중부 지방 수재민 돕기 성금 기부하자고 착수했습니다.

  손님코멘트 이메일 인쇄
피드백
...