LB.Counter
방문자 통계
 
Đang tải dữ liệu...
 
하이퐁시는 국제 인형극 축제에 나간다
23/05/2017 - 10:52

하이퐁시는 국제 인형극 축제에 나간다

Cảnh trong vở rối nước “Nhớ quê” do các Nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng trình diễn. 			               Ảnh: Thu Hiền

2017 6 1일부터 6일까지 하이퐁 인형극 예술단은 중국 난충시에서 개최될  2 아세안 - 태평양국제 인형극 축제에 나갈 것으로 밝혀젔습니다지난 국제 인형극 축제에서 공연된 베트남 인형극은관람객들에게  깊은 인상을 남겨 주었으며 세계 각국 국민들에게 베트남 나라와 인간에 대한 이미지를 홍보하는 데에 기여해 왔습니다하이퐁 인형극 예술단은 이번 축제에 나가는 것은 하이퐁시와중국  .도시간의 우호 협력 관계를 촉진하는 데에도 이바지했습니다.

  손님코멘트 이메일 인쇄
피드백
...