Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124096
Khách trực tuyến : 1716
Thành viên trực tuyến : 1
 
Hướng dẫn, chỉ đạo tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018
29/01/2018 - 08:15
Hướng dẫn, chỉ đạo tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động năm 2018

 Thực hiện Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng yêu cầu đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc Doanh nghiệp chủ động phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động (đối với doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở) tổ chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện pháp luật lao động tại đơn vị mình.

2. Tiến hành ghi phiếu khách quan, trung thực, chính xác và đầy đủ nội dung theo mẫu phiếu (Mẫu phiếu đăng tại địa chỉ trang web: http://www.soldtbxh.haiphong.gov.vn).

Gửi phiếu tự kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng (qua Thanh tra Sở, địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) trước ngày 28/02/2018.

Đối với đơn vị không thực hiện tự kiểm tra, rà soát và gửi phiếu tự kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch Thanh tra hàng năm.

Đề nghị Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ qua Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số điện thoại 02253.842.866) hoặc Chánh Thanh tra (số điện thoại: 0983.623.023) để được hướng dẫn.

(Đăng tải Công văn số 238/SLĐTBXH-TTr ngày 24/01/2018 của Giám đốc Sở LĐTBXH và Mẫu phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động năm 2018).

Phiếu tự kiểm tra 2018.doc 
Công văn số 238SLĐTBXH-TTr ngày 24012018.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông Báo Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2018(12/10/2018 - 17:53)
Kế Hoạch Hội nhập quốc tế lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.(24/09/2018 - 10:13)
Quyết Định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.(19/09/2018 - 16:51)
Quyết Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố(19/09/2018 - 15:13)
Kế hoạch Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số phòng, đơn vị trược thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018(19/09/2018 - 14:53)
Thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại một số đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.(19/09/2018 - 14:43)
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chưcâ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2018(11/09/2018 - 15:13)
Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018(08/08/2018 - 11:03)
THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018(06/08/2018 - 15:50)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tiếp cận tốt hơn với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội(06/06/2018 - 15:21)
Bộ LĐ-TBXH làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động công vụ(06/06/2018 - 15:14)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Đào tạo nghề, xuất khẩu lao động tăng, chăm sóc bảo vệ trẻ em được chú trọng(06/06/2018 - 15:01)
Chuyển trang    
Trang số:  1/18
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Thông Báo Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội năm 2018
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại Doanh nghiệp năm 2018
Kế Hoạch Hội nhập quốc tế lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.
Quyết Định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân năm 2018.
Quyết Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
Kế hoạch Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại một số phòng, đơn vị trược thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018
Thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại một số đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng năm 2018.
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng năm 2018.
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2018.
Báo cáo ước kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2018.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 5 tháng năm 2018.
Thông báo về công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.