Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
KẾ HOẠCH BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC, HỆ TẠI CHỨC, HUYỆN AN LÃO, KHÓA 9
08/05/2018 - 11:03

THÀNH ỦY – UBNDTP. HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số: 19/KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2018


KẾ HOẠCH

Về tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính,
hệ tại chức, huyện An Lão, khóa 9

Căn cứ tiến trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, hệ tại chức, huyện An Lão, khóa 9, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian bế giảng: 15 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018
     - Chủ nhiệm lớp triệu tập học viên lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.
     - Ban tổ chức đón tiếp đại biểu lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện An Lão

3. Mời đại biểu dự lễ bế giảng:

- Đại biểu Huyện ủy An Lão:

+ Đại diện lãnh đạo Huyện ủy An Lão;

+ Ban Chỉ đạo lớp học;

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy An Lão.

(Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Lão mời)

- Đại biểu Trường:

+ Ban Giám hiệu;

+ Trưởng (phó) khoa; trưởng (phó) phòng.

(Phòng TC-HC-QT mời)

4. Chương trình lễ bế giảng:

Stt

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

TTBDCT huyện An Lão

2

Báo cáo tổng kết lớp

Chủ nhiệm lớp

3

Công bố các Quyết định có liên quan

Lãnh đạo Phòng Đào tạo

4

Phát biểu bế giảng lớp học

Lãnh đạo Trường

5

Phát biểu của Huyện ủy An Lão

Thường trực Huyện ủy An Lão

6

 Phát biểu của học viên

Đại diện học viên

7

 Bế mạc

TTBDCT huyện An Lão

 5. Maket chữ

                TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU                                  HUYỆN ỦY AN LÃO

 

LẾ BẾ GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẠI CHỨC
HUYỆN AN LÃO, KHÓA 9

 

                                                         Hải Phòng, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

 Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Các khoa, phòng, CNL (để thực hiện);
 - Trung tâm BDCT huyện An Lão;

 - Lưu: VT, ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

 

              

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung K70. B07 và K70. B12, Thành ủy Hải Phòng, khóa học 2019 -2021
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 1 năm 2019
Hội nghị Báo cáo, đánh giá kết quả giảng viên đi thực tế có kỳ hạn năm 2019
Hội nghị chuyên đề "ASEAN với vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông - những diễn biến mới nhất" tại Trường Chính trị Tô Hiệu
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9342
Khách trực tuyến : 1069
Thành viên trực tuyến : 0