Thứ ba, ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Kế hoạch bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 52a
08/05/2018 - 15:46

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 08 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 52a

  Căn cứ tiến trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 52A, nội dung cụ thể như sau:

   1.  Thời gian bế giảng: 9giờ 00’, Thứ Bẩy, ngày 12 tháng 5 năm 2018.

- Chủ nhiệm lớp triệu tập học viên lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu lúc 8 giờ 45 phứt  cùng ngày.

2. Địa điểm: Phòng học số 3, tầng 2, Hội trường lớn.

3. Mời đại biểu dự lễ bế giảng: (Phòng TC-HC-QT mời)

- Đại biểu Cục Hải quan Hải Phòng:

+ Đại diện lãnh đạo Cục hải quan Hải Phòng;

+ Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Cục hải quan Hải Phòng.

- Đại biểu Trường:

+ Hiệu trưởng; Các Phó hiệu trưởng;

+ Trưởng (Phó) khoa; Trưởng (Phó) phòng.

4. Chương trình lễ bế giảng:

Stt

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Đào tạo

2

Báo cáo tổng kết lớp

Chủ nhiệm lớp

3

Công bố các Quyết định có liên quan và điều hành việc cấp chứng chỉ

Phòng Đào tạo

4

Phát biểu bế giảng lớp học

Lãnh đạo Trường

5

Phát biểu của lãnh đạo Cục hải quan Hải Phòng

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng

6

Phát biểu của học viên

Đại diện học viên

7

Bế mạc

Phòng Đào tạo

 5. Maket chữ

              TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU                             CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG

 

LỄ BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, KHÓA 52A

 

                                                          Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2018

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng;

- Các Phòng, CNL (để thực hiện);

- Lưu VT.ĐT

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung K70. B07 và K70. B12, Thành ủy Hải Phòng, khóa học 2019 -2021
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 1 năm 2019
Hội nghị Báo cáo, đánh giá kết quả giảng viên đi thực tế có kỳ hạn năm 2019
Hội nghị chuyên đề "ASEAN với vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông - những diễn biến mới nhất" tại Trường Chính trị Tô Hiệu
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9342
Khách trực tuyến : 871
Thành viên trực tuyến : 0