Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34
24/05/2018 - 16:25

 THÀNH ỦY – UBND TP. HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số:    /KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2018


KẾ HOẠCH

Về tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính,
hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34

 

Căn cứ tiến trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian bế giảng: 9 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 01 tháng 6 năm 2018

- Chủ nhiệm lớp triệu tập học viên lúc 8 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ban tổ chức đón tiếp đại biểu lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường, tầng 3, nhà B1, Trường chính trị Tô Hiệu .

3. Mời đại biểu dự lễ bế giảng: (phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị mời)

- Đại biểu Thành ủy:

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy;

+ Lãnh đạo Phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy.

- Đại biểu Trường:

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Trưởng (phó) khoa; Trưởng (phó) phòng;

+ Các chủ nhiệm lớp.

- Đài Phát thành và Truyền hình Hải Phòng (đưa tin)

4. Chương trình lễ bế giảng:

Stt

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Đào tạo

2

Báo cáo tổng kết lớp

Chủ nhiệm lớp

3

Công bố các Quyết định có liên quan

Phòng Đào tạo

4

Phát biểu bế giảng lớp học

Lãnh đạo Trường

5

Phát biểu của học viên

Đại diện học viên

6

Bế mạc

Phòng Đào tạo


5. Maket chữ

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

 

 

LẾ BẾ GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -  HÀNH CHÍNH, HỆ TẠI CHỨC,
A2 VÀ A3 KHÓA 34

 

 

                                                         Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, CNL (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

 

 

 

 

              

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27
Thao giảng cấp Trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 5 năm 2019 ( lớp 12, lớp 13)
Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9461
Khách trực tuyến : 2711
Thành viên trực tuyến : 8