Thứ hai, ngày 27 tháng 01 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC huyện Thủy Nguyên
16/02/2011 - 10:42
THÀNH UỶ-UBND TP HẢI PHÒNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04/KH-TTH                                                                                                   Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2011
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP
Lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Thủy Nguyên khóa 8

Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý theo chương trình của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức huyện Thủy Nguyên khóa 8,
Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức huyện Thủy Nguyên khóa 8 như sau:
1. Nội dung thi
- Môn: Quản lý hành chính nhà nước
- Môn: Xây dựng Đảng
- Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học
2. Thời gian giải đáp
- Sáng thứ tư, ngày 23/02/2011: môn Quản lý hành chính nhà nước
- Chiều thứ tư, ngày 23/02/2011: môn Xây dựng Đảng
- Sáng thứ năm, ngày 24/02/2011: môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
3. Thời gian thi
- Sáng thứ năm, ngày 10/3/2011: môn Quản lý hành chính nhà nước
- Chiều thứ năm, ngày 10/3/2011: môn Xây dựng Đảng
- Sáng thứ sáu, ngày 11/3/2011: môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
4. Thời gian chấm thi: ngày 21/3/2011
Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng khoa căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT (để chỉ đạo);                  
- Các Trưởng khoa, Trưởng phòng;
- CNL TCLLCT Thủy Nguyên K8;
- TTBDCCT huyện Thủy Nguyên;                                                                                        Nguyễn Huy Hảo
- Lưu VT, ĐT.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các hoạt động đón xuân năm 2020: Ngày Hội gói bánh chưng; Gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí; Liên hoan tất niên năm 2019
Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung, thành phố Hải Phòng, khóa học 2018 – 2020
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Kiến Thụy, khóa 16
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27
Thao giảng cấp Trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 5 năm 2019 ( lớp 12, lớp 13)
Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9729
Khách trực tuyến : 1526
Thành viên trực tuyến : 1