Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2018
05/12/2018 - 17:26
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 và Quyết định số 167/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018. Trong các ngày 03, 04/12/2018, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018 đối với 02 đề tài khoa học cấp trường:
1. Đề tài: “Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Hải Thắng - Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.
2. Đề tài: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.


ThS. Bùi Hải Thắng - Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu NVKH & CN năm 2018

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Trường; một số nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo ngành của thành phố Hải Phòng; Ban chủ nhiệm 02 đề tài; đại diện các đơn vị chủ trì và các đại biểu quan tâm.
Tại Hội nghị, các đồng chí chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện và sản phẩm nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng TC - HC - QT trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu NVKH & CN năm 2018

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các đồng chí phản biện và thành viên của Hội đồng đã đánh giá khách quan các sản phẩm nghiên cứu. Khẳng định tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của các đề tài; đặc biệt đối với các công tác ban hành văn bản của nhà trường, triển khai có hiệu quả công tác hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị chuẩn và văn hóa trường Đảng tại Nhà trường hiện nay. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nâng cao chất lượng và tính khả thi của các giải pháp được xây dựng. Việc hoàn chỉnh các đề tài cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước và Thành phố về các nội dung liên quan; bám sát thực tiễn công tác của nhà trường trong những năm qua và phương hướng phát triển trong những năm tới. Nhất trí với những kết quả nghiên cứu đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại các đề tài. Kết quả: 02 đề tài đã được nghiệm thu, kết quả xếp loại Tốt./.
CN. Nguyễn Thị Minh
Trường Chính trị Tô Hiệu
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Lễ Chào cờ tháng 9; Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu; Tọa đàm khoa học “Trường Chính trị Tô Hiệu với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên quận Đồ Sơn, năm 2019
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hải An khóa 4
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính, hệ tập trung khóa 26 và hệ không tập trung A2 khóa 35
Công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Trường chính trị Tô Hiệu
Lịch công tác của Ban Giám hiệu (từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Quân sự cơ sở, khóa 2
Tiếp và làm việc với Vụ Các trường chính trị, Nhà xuất bản Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, A1 khóa 37
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 55a
Lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ không tập trung, quận Lê Chân, khóa 6 nghiên cứu thực tế tại huyện Cát Hải
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9111
Khách trực tuyến : 5671
Thành viên trực tuyến : 18