Thứ ba, ngày 25 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
12/12/2019 - 09:16
Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019, trong ngày 09, 10, 11/12/2019, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019 đối với 04 đề tài:
1. Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình bồi dưỡng theo Nghị định 101/2017/NĐ - CP tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và NCKH. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Bùi Bá Khiêm - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên phản biện 2; TS. Phạm Thị Quỳnh Liên - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, ủy viên Hội đồng.
2. Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử Trường Chính trị Tô Hiệu trong giai đoạn hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Huyền – Chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS.Vũ Đại Thắng - Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, ủy viên phản biện 1; KS. Phạm Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tin học, UBND thành phố Hải Phòng, ủy viên phản biện 2; TS. Phạm Thị Quỳnh Liên - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, ủy viên Hội đồng.
3. Đề tài: “Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy phần học “Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Vương Long - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phạm Xuân Thanh - UVTU, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Đình Hoàng – Trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên phản biện 2; ThS. Phạm Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên Hội đồng.
4. Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công ở Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Cương - Phó Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện gồm các đồng chí: ThS. Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường, Chủ tịch Hội đồng; ThS. Nguyễn Văn Kính - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; ThS. Cáp Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hải Hà - Phó Hiệu trưởng Trường, ủy viên phản biện 2; ThS. Phạm Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, ủy viên Hội đồng.
Tại hội nghị, Hội đồng khoa học đã đánh giá việc thực hiện đề tài trên các mặt: tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài; sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung nghiên cứu; kết cấu, hình thức và nội dung trình bày của đề tài; những kết quả nghiên cứu mới mà đề tài đạt được;…Đại diện các Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu ý kiến và giải trình, làm rõ một số nội dung Hội đồng yêu cầu. Kết quả đánh giá, 04 đề tài xếp loại tốt.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường đã tổng kết các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng đồng thời ghi nhận những kết quả mà các đề tài đạt được và chỉ rõ những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa. Đồng chí yêu cầu Ban chủ nhiệm các đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài đúng thời gian quy định; giao tổ thư ký hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, giám sát việc hoàn thiện và giao nộp đề tài của Ban Chủ nhiệm./.
Nguyễn Minh
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019(12/12/2019 - 09:16)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019(06/12/2019 - 19:10)
Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp khoa - năm 2019(27/11/2019 - 21:07)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019(10/10/2019 - 10:31)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019(03/10/2019 - 21:05)
Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019(27/08/2019 - 08:27)
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2018(05/12/2018 - 17:26)
Thông báo lịch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017(13/12/2017 - 11:23)
Thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học các cấp(12/01/2015 - 13:53)
Hội thảo Báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp thành phố(27/11/2013 - 10:05)
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2013(18/10/2013 - 08:06)
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2012 và kết quả thực hiện(15/10/2013 - 09:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9853
Khách trực tuyến : 7778
Thành viên trực tuyến : 20