Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Thông báo đăng ký nhiệm vụ khoa học các cấp
12/01/2015 - 13:53

THÀNH ỦY - UBND TP HẢI PHÒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/TTH-NCKH                                Hải Phòng, ngày 13 tháng 01 năm 2015
Về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2015 

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, phòng 
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng tổ chức cho cán bộ, giảng viên đơn vị mình đăng ký nhiệm vụ khoa học các cấp năm 2015 về phòng NCKH - TT - TL để tổng hợp:
- Mẫu 01.ĐT: Đăng ký danh mục nhiệm vụ khoa học các cấp được thực hiện ở đơn vị trong năm 2015 (đề tài NCKH cấp thành phố, cấp trường, cấp khoa, chuyên đề NCKH cá nhân,…), thời gian đăng ký trước ngày 30/01/2015;
- Mẫu 02.ĐT: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường xây dựng đề cương chi tiết, thời gian gửi trước ngày 30/01/2015;
- Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: Xây dựng theo mẫu do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố ban hành, thời gian gửi trước ngày 30/01/2015.
(Các mẫu biểu đăng ký tải về tại Cổng thông tin điện tử Trường Chính trị Tô Hiệu, địa chỉ: http://haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=tctth, chuyên mục Nghiên cứu khoa học).
Chi tiết liên hệ tại phòng NCKH-TT-TL. Điện thoại: 0313.735585.

Nơi nhận: - HT, các PHT;                                               KT.HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa, phòng;                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VT, NCKH.


                                                                                             (đã ký)
                                                                                      Nguyễn Văn Kính


Tải các mẫu đăng ký tại đây.
Mẫu 01.ĐT
Mẫu 02.ĐT
Bản đề xuất ĐTNCKH cấp Thành phố.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tin mới
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27
Thao giảng cấp Trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 5 năm 2019 ( lớp 12, lớp 13)
Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9510
Khách trực tuyến : 6413
Thành viên trực tuyến : 16