Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế đặc thù để phát triển Hải Phòng
19/09/2013 - 15:04
(HPĐT)- Sáng 19- 9, tại Hà Nội, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện NQ 32 của Bộ Chính trị trong 10 năm qua và đề xuất một số kiến nghị với Trung ương.

Đồng chí nêu rõ: NQ 32 của Bộ Chính trị được Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời, sâu rộng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ với tinh thần chủ động và khẩn trương, gắn với triển khai thực hiện NQ Đại hội 10, Đại hội 11 của Đảng; các NQ Đại hội 13, Đại hội 14 của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết của Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện NQ. Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đã tập trung cụ thể hóa, chỉ đạo, phối hợp thực hiện NQ bằng các cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch cụ thể. Nhờ vậy, qua 10 năm, các nội dung, nhiệm vụ nêu tại nghị quyết đã được thực hiện đạt những kết quả quan trọng, đưa Hải Phòng phát triển theo đúng phương hướng, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, có bước phát triển mới và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh, GDP tăng bình quân 11%/ năm, gấp 1,57 lần mức tăng chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng gấp 2,8 lần năm 2002, đứng thứ hai trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, chiếm 4,7% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng CNH- HĐH, trong đó tỷ trọng dịch vụ- công nghiệp chiếm gần 90%; GDP nhóm ngành công nghiệp- xây dựng tăng bình quân 11,15%/ năm, năm 2012 tăng gấp 2,9 lần năm 2002. Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển; thành lập Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, 10 khu công nghiệp; thu hút nhiều dự án đầu tư FDI lớn; thu ngân sách tăng bình quân 21,92%/ năm; năm 2012 gấp 7,26 lần năm 2002. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm chỉ đạo; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị được tập trung đầu tư. Giáo dục đào tạo phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71%. Việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ mới, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững. Hải Phòng thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện mục tiêu 3 giảm (giảm chi phí, giảm thời gian, giảm phiền hà); phát huy, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò làm chủ của các tầng lớp nhân dân.

Kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết tạo nền tảng vững chắc để thành phố Hải Phòng tiếp tục phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ cảng văn minh, hiện đại trước năm 2020.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém và một số bài học kinh nghiệm qua quá trình 10 năm thực hiện NQ 32.

Xác định rõ mục tiêu, quan điểm phát triển

Xác định rõ cơ hội và thách thức trong việc tiếp tục thực hiện NQ 32 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu bật quyết tâm của Hải Phòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, xác định rõ mục tiêu, quan điểm phát triển và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 cũng như một số định hướng phát triển lớn; các nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2020 là: Phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế so sánh để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao, trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục đào tạo và y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các tỉnh phía bắc và hành lang kinh tế Việt Nam- Trung Quốc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng- an ninh, có tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Từ đó, Hải Phòng xác định 7 giải pháp lớn để đẩy mạnh thực hiện NQ 32 trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện NQ; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch; hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh thực hiện NQ 32; đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội vói củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh; tăng cường phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, đẩy mạnh liên kết vùng, khu vực; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.

Đề nghị các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng

Trên cơ sở kết quả 10 năm thực hiện NQ 32 và tình hình thực tế địa phương, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bộ Chính trị ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện NQ 32; đề nghị một số cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho thành phố.

Cụ thể, Hải Phòng đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù đối với đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp quốc gia về tổ chức bộ máy và cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng…; đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo xem xét, điều chỉnh bổ sung tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố và các cơ chế chính sách về tài chính để có thêm nguồn lực thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình phát triển thành phố. Hải Phòng đề nghị bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tương đương 10% số thu xuất, nhập khẩu do Hải quan thực hiện qua các cửa khẩu trên địa bàn thành phố; ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hải Phòng khoảng 30% tổng số vượt thu thực tế (bao gồm cả thu thuế xuất nhập khẩu) để bổ sung các công trình, dự án trọng điểm; cho phép thành phố áp dụng hạn mức huy động tương đương 100% tổng chi đầu tư phát triển của thành phố như đã áp dụng với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khi phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và được ủy quyền quy định mức phí, lệ phí hợp lý đối với các loại phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính quy định phát sinh trên địa bàn.

Hải Phòng đề nghị được ưu tiên bố trí vốn đầu tư để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và thành phố. Cụ thể là, tập trung đầu tư kinh phí đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã khởi công như đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; cầu và đường Tân Vũ- Lạch Huyện; Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp; tập trung bố trí vốn ngân sách Trung ương để đầu tư hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng cầu, đường, đê biển của Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải; tập trung nguồn lực xây dựng đảo Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc; đầu tư phương tiện giao thông giữa đảo và đất liền; hệ thống đê sông, đê biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; nghiên cứu sớm triển khai dự án tuyến đường sắt cao tốc hiện đại (đường đôi) Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng (đến Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng), hoàn thành trước năm 2020; đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển trước năm 2020 (Thanh Hóa đến Quảng Ninh) để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển (gắn với Chiến lược biển); ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hoặc ODA để đẩy nhanh xây dựng các công trình cấp vùng (Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2; Bệnh viện Trẻ em; Bệnh viện Phụ sản; Trường đại học Hải Phòng; Khu liên hiệp thể thao cấp vùng; trung tâm hội chợ quốc tế…).

Bộ Chính trị cơ bản tán thành, ủng hộ các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng đồng bằng sông Hồng của Hải Phòng, nỗ lực triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện NQ 32 của Bộ Chính trị một cách khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, việc triển khai NQ 32 được thực hiện nghiêm túc, công phu, từ đó cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của NQ 32 đối với sự phát triển của Hải Phòng, tạo khí thế phấn khởi, tự hào, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung của NQ.

Nhờ vậy, 10 năm qua, Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng nhanh; có sự gắn kết chặt chẽ với giải quyết các vấn đề xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; giảm hộ nghèo. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó khẳng định thành phố Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các địa phương, cửa chính ra biển của cả nước và miền Bắc, trung tâm công nghiệp của cả nước; bước đầu thể hiện được vai trò trung tâm, động lực phát triển của vùng trên các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, thủy sản.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu rõ, việc thực hiện của Hải Phòng so với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đề ra còn một số hạn chế, thách thức. Cụ thể, quy mô kinh tế Hải Phòng còn nhỏ, chưa phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bảo đảm tính bền vững, chưa có chiều sâu, nhiều dự án, công trình chưa được triển khai kịp thời. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển chung, thiếu đồng bộ và tính kết nối. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý Nhà nước còn hạn chế, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, dẫn tới nhiều cán bộ sai phạm phải xử lý. Công tác cán bộ cần được quan tâm nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu.

Theo đồng chí Tổng Bí thư, những hạn chế yếu kém trên có yếu tố khách quan, nhưng Hải Phòng cũng cần có sự nhìn nhận đúng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: NQ 32 còn nguyên giá trị. Bộ Chính trị sẽ ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện NQ 32 với phương hướng, mục tiêu cụ thể, gắn với NQ Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương để tiếp tục triển khai. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, có nhận thức sâu sắc hơn nữa vị thế, tiềm năng, vai trò cũng như mong muốn phát triển của Hải Phòng để thực hiện có hiệu quả NQ 32. Trong đó, có một số điểm mới cần tiếp tục bám sát gắn với thực hiện NQ Đại hội 11 của Đảng, trọng tâm là tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng phát triển nhanh nhưng phải bền vững, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược: phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, đô thị; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao và thể chế, chính sách... Trong xây dựng và phát triển Hải Phòng cần chú trọng tới thế mạnh của Hải Phòng là cảng biển, dịch vụ, du lịch, logistics; xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị Cảng biển văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng của Hải Phòng.

Tổng Bí thư lưu ý: là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh, là một pháo đài vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, có thế mạnh về đối ngoại, Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, cố gắng giảm các tai nạn, tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu, Hải Phòng quan tâm nhiều hơn tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Đảng bộ thành phố Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng trong các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học... tạo sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường tiếp xúc với nhân dân, chú trọng giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Đảng bộ Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phối hợp liên kết ngành và địa phương, đặc biệt là tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Về các kiến nghị của Hải Phòng, Tổng Bí thư khẳng định: Bộ Chính trị và các cơ quan cơ bản tán thành, hoan nghênh, ủng hộ. Đây là những kiến nghị xác đáng, là việc làm cần thiết. Theo đó, cần tập trung thành các nhóm vấn đề và xác định rõ giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lựa chọn thứ tự ưu tiên giải quyết. Bộ Chính trị giao Ban cán sự Đảng Chính phủ nghiên cứu, cân đối các nguồn vốn giải quyết các kiến nghị của Hải Phòng, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện thành công NQ 32 của Bộ Chính trị dành cho Hải Phòng. Tổng Bí thư mong muốn, với các nội dung được cụ thể hóa, các cơ chế chính sách rõ ràng, Hải Phòng sẽ có sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ Hải Phòng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thành phố trong thời gian tới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi NQ 32, để Hải Phòng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và mong muốn của chính người dân thành phố.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27
Thao giảng cấp Trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 5 năm 2019 ( lớp 12, lớp 13)
Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 3 năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 3 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, khóa 3 dành cho công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9518
Khách trực tuyến : 2552
Thành viên trực tuyến : 0