Thứ tư, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Triển khai, tập huấn thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
24/04/2014 - 08:02
Sáng 22/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị triển khai, tập huấn, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, thành viên Ban Soạn thảo Hiến pháp năm 2013 trực tiếp phố biến các nội dung của Hiến pháp.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định: Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới. Để triển khai thi hành Hiến pháp tại thành phố Hải Phòng đảm bảo đúng yêu cầu, toàn diện và hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch triển khai thi hành Hiến Pháp, chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã phổ biến, giới thiệu đến các đại biểu những nội dung cơ bản và ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, trong đó nhấn mạnh bản Hiến pháp là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, công phu, phát huy trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; kế thừa được giá trị của các bản Hiến pháp trước; thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đáp ứng được các yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992…
Hội nghị tập huấn với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
(Theo Báo điện tử Hải Phòng: http://haiphong.gov.vn)
Nguyên Vũ
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9854
Khách trực tuyến : 1674
Thành viên trực tuyến : 2