Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019
07/01/2019 - 16:03
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 03/12/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy và Hướng dẫn tổng kết công tác Đảng năm 2018, ngày 06/12/2018, của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu. Chiều ngày 04 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phụ trách Trường; các đồng chí đảng viên đại diện Chi ủy lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung, khóa 26 cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ Trường, đồng chí Nguyễn Văn Kính - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019. Báo cáo nêu bật đặc điểm tình hình của Đảng bộ Trường, những thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường trong năm 2018. Theo đó, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, BGH, vai trò trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đảng bộ Trường tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực trong công tác, vai trò nêu gương của mỗi đồng chí đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng của Nhà trường năm 2018. Kế hoạch Chương trình công tác năm 2018 được Đảng ủy Trường xây dựng từ đầu năm (tháng 02/2018), tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Trường đã cụ thể hóa, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Thành phố; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; triển khai học tập và thực hiện chủ đề năm 2018 của Đảng bộ Trường “Học tập và làm theo, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và cam kết thực hiện gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ, v.v… Dự thảo Báo cáo nhấn mạnh phương hướng công tác năm 2019 của Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Trường; xây dựng Trường sớm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ cho Thành phố, góp phần vào thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết và các nội dung công tác Đảng của Nhà trường năm 2019. Các ý kiến tham gia về cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018; góp ý bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019. Đặc biệt là tham luận về các vấn đề văn hóa hội họp và kỷ luật giờ giấc; về thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng; xác định rõ vị thế, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v…

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2018, công tác Đảng có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực công tác. Đảng ủy Trường đã lãnh đạo và chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Kết quả xếp loại đảng viên năm 2018 của Đảng bộ Trường như sau: 47/47 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 7/7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó Chi bộ Khoa Dân vận đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Nhà trường được đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố công nhận đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác năm 2018 của Đảng bộ Trường. Đặc biệt là những đổi mới trong sinh hoạt Đảng của Đảng bộ trường; thực hiện có hiệu quả các sinh hoạt chuyên đề; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn. Để phát huy tốt vai trò, vị thế của Nhà trường, nâng cao chất lượng công các Đảng của Đảng bộ Trường trong năm tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Trường và tập thể Đảng bộ cần nỗ lực hơn nữa trong hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Lưu ý một số nội dung công tác trọng tâm công tác của Đảng bộ Trường năm 2019, như: nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, bổ sung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong sinh hoạt; có kế hoạch thực hiện cụ thể thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác NCKH, nâng cao chất lượng giảng dạy; coi trọng công tác tư tưởng, nhất là khi thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có kế hoạch cụ thể xây dựng Văn hóa trường Đảng năm 2019; thực sự coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Nhà trường, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Đ/c Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; ghi nhận các ý kiến tham góp của các đại biểu dự Hội nghị; làm rõ một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo tổng kết và giải trình những kiến nghị của đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, song toàn Đảng bộ đã quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bước sang năm 2019, Đảng bộ Nhà trường cần ổn định tư tưởng, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, dành nhiều thành công to lớn và toàn diện hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Thành ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó./.
ThS. Lê Anh Đào
P. NCKH - TT - TL

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MẪU NĂM 2019(17/04/2019 - 22:47)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019(07/01/2019 - 16:03)
KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 29 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN(24/12/2018 - 21:11)
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018(24/12/2018 - 15:44)
GIẢI CẦU LÔNG – KÉO CO CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)(17/11/2018 - 22:31)
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN”(14/11/2018 - 14:43)
HỘI THẢO KHOA HỌC: "NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI NGUY CƠ NHẠT ĐẢNG, KHÔ ĐOÀN, XA RỜI CHÍNH TRỊ TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU”(13/11/2018 - 11:35)
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(28/06/2018 - 14:29)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 (28/06/2018 - 13:52)
ĐẠI DIỆN HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 1, HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ(18/06/2018 - 11:16)
HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH(06/06/2018 - 16:45)
CHI ĐOÀN CƠ QUAN VỚI “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN”(28/05/2018 - 21:40)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Lễ Chào cờ tháng 9; Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu; Tọa đàm khoa học “Trường Chính trị Tô Hiệu với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên quận Đồ Sơn, năm 2019
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hải An khóa 4
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính, hệ tập trung khóa 26 và hệ không tập trung A2 khóa 35
Công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Trường chính trị Tô Hiệu
Lịch công tác của Ban Giám hiệu (từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Quân sự cơ sở, khóa 2
Tiếp và làm việc với Vụ Các trường chính trị, Nhà xuất bản Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, A1 khóa 37
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 55a
Lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ không tập trung, quận Lê Chân, khóa 6 nghiên cứu thực tế tại huyện Cát Hải
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9111
Khách trực tuyến : 5719
Thành viên trực tuyến : 18