Chủ nhật, ngày 26 tháng 01 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MẪU NĂM 2019
17/04/2019 - 22:47
Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 27/02/2019, của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố; Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019. Chiều ngày 09/4/20219, tại phòng Hội thảo, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố năm 2019.
Dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí: Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu; đại diện các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đại diện các cấp ủy cơ sở cùng Khối; tập thể Đảng ủy và Bí thư chi bộ các khoa, phòng Trường Chính trị Tô Hiệu cùng 06/06 đảng viên của chi bộ khoa Xây dựng Đảng. Đồng chí Đặng Thị Dư - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng điều hành buổi sinh hoạt.
Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Đặng Thị Dư - Bí thư Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đã giới thiệu đại biểu, tình hình đảng viên tại chi bộ tham gia buổi sinh hoạt, tình hình thu, nộp đảng phí của đảng viên và giới thiệu nội dung sinh hoạt chuyên đề. Nêu rõ việc triển khai sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khoa theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và các hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên.
Triển khai nội dung sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Vương Long - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng đã trình bày Dự thảo báo cáo nội dung chuyên đề “Xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đảng viên chi bộ khoa Xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự thảo báo cáo nêu rõ nội dung cơ bản về phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích, làm rõ 03 phong cách làm việc: quần chúng; tập thể, dân chủ và khoa học. Trên cơ sở đó, Dự thảo cũng xác định thực trạng việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong thời gian qua; đồng thời nêu 02 nhóm giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 
Trên cơ sở nghiên cứu và nghe Dự thảo nội dung sinh hoạt chuyên đề, tại buổi sinh hoạt với tinh thần dân chủ và thẳng thắn các đảng viên trong chi bộ đã lần lượt tham gia ý kiến hoàn thiện báo cáo cũng như các vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa trong thời gian tới. Tổng số đã có 20 lượt ý kiến tham gia của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo chuyên đề. Đồng thời góp ý, bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề như: nâng cao hơn nữa nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh. Bổ sung thực trạng việc học tập, làm theo một số phong cách làm việc cụ thể của Bác tại chi bộ khoa, như: công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa còn chưa đúng tiến độ; sự phối hợp với các đơn vị khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn chưa chặt chẽ; công tác khen thưởng, kỉ luật chưa kịp thời, chưa phát huy được hiệu quả, v,v… Kiến nghị, bổ sung một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi bộ khoa nói riêng và Đảng bộ Trường nói chung, như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên trong chi bộ; phát huy tính tích cực của đảng viên trong chi bộ; xây dựng các tiêu chế đánh giá cụ thể và các cơ chế khen thưởng, kỉ luật, bình xét thi đua hàng năm phù hợp tạo động lực cho việc thực hiện trong toàn Đảng bộ.
Thay mặt Chi ủy, đồng chí Đặng Thị Dư - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên. Tổng hợp các ý kiến thảo luận, kết luận một số nội dung, đề nghị bổ sung hoàn thiện Báo cáo chuyên đề. Nhấn mạnh một số nội dung cần rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như: phát huy vai trò, trách nhiệm của người người đứng đầu chi bộ và lãnh đạo khoa; phát huy dân chủ hơn nữa trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên môn tại khoa; thấm nhuần tác phong làm việc quần chúng, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và học viên; rèn luyện phong cách làm việc khoa học trong xây dựng kế hoạch công tác của khoa, của chi bộ và các cá nhân cụ thể; chú trọng công tác kiểm tra, giám giám trong thực hiện. 
Cuối buổi sinh hoạt, thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Chi bộ đã nghe và biểu quyết thông qua Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ đã tiến hành tự chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt theo chuyên đề trên một số nội dung như: tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt; công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu, đồng chí Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của tập thể Chi bộ khoa Xây dựng Đảng và Đảng ủy Trường Chính trị Tô Hiệu; khẳng định đây là buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa quan trọng được Thành ủy chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ Khối, năm 2019. Nội dung sinh hoạt là thiết thực, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, đạt mục tiêu đề ra. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đồng chí đại biểu tham dự, đồng chí đã giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề về cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ theo hướng dẫn mới của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, năm 2019. Đối với nội dung sinh hoạt chuyên đề của khoa Xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị chi bộ phải hoàn thiện báo cáo sinh hoạt theo góp ý của các đồng chí đảng viên; mỗi đảng viên phải đăng ký kế hoạch công tác cụ thể làm căn cứ đánh giá, bình xét thi đua cuối năm. Chi bộ nghiên cứu, hoàn thiện tốt báo cáo, có thể phát hành như tài liệu học tập trong toàn Đảng bộ trường. Đề nghị Đảng ủy trường định hướng rõ nội dung sinh hoạt chi bộ (thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề), phổ biến trong toàn Đảng bộ và các chi bộ, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt. Phát huy vai trò của Chi ủy và Bí thư các chi bộ trong chuẩn bị, triển khai nội dung sinh hoạt đảm bảo đúng quy trình và kịp thời phát hiện vấn đề, định hướng đúng nội dung cho mỗi đảng viên; chú trọng ý thức tự giác của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng rằng, qua buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ khoa Xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần tăng cường học tập, làm theo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, góp phần xây dựng các Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố trong chỉ đạo đoạt động của Đảng bộ Trường nói chung và công tác sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ nhà trường nói riêng. Đồng chí cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu thành phố về dự buổi sinh hoạt cũng như những ý kiến đóng góp quan trọng của các đồng chí đại biểu đối với thành công của buổi sinh hoạt. Đồng chí khẳng định việc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chủ đề năm 2019 của Đảng ủy Khối và của Nhà trường; đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đối với nội dung, cách thức tiến hành buổi sinh hoạt; kịp thời họp, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ Trường trong thời gian tới. Đồng chí kính đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác sinh hoạt chi bộ, đảng bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Khối nói chung và Trường Chính trị Tô Hiệu nói riêng; đồng thời tạo điều kiện để giảng viên Trường được tham gia, học tập các hoạt động của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu trong thời gian tới./.
Nguyễn Thị Huyền
Phòng NCKH-TT-TL

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022(17/01/2020 - 18:45)
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở sinh hoạt chuyên đề Quý 4, năm 2019(09/12/2019 - 16:00)
Phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”(18/11/2019 - 10:08)
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27(18/11/2019 - 09:58)
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ MẪU NĂM 2019(17/04/2019 - 22:47)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019(07/01/2019 - 16:03)
KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 29 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN(24/12/2018 - 21:11)
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018(24/12/2018 - 15:44)
GIẢI CẦU LÔNG – KÉO CO CHÀO MỪNG 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018)(17/11/2018 - 22:31)
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN”(14/11/2018 - 14:43)
HỘI THẢO KHOA HỌC: "NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI NGUY CƠ NHẠT ĐẢNG, KHÔ ĐOÀN, XA RỜI CHÍNH TRỊ TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU”(13/11/2018 - 11:35)
ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018(28/06/2018 - 14:29)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các hoạt động đón xuân năm 2020: Ngày Hội gói bánh chưng; Gặp mặt và chúc Tết cán bộ hưu trí; Liên hoan tất niên năm 2019
Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung, thành phố Hải Phòng, khóa học 2018 – 2020
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, huyện Kiến Thụy, khóa 16
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ, Ban cán sự, Chi đoàn và ký giao ước thi đua lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 27
Thao giảng cấp Trường năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức văn phòng - thống kê cấp xã năm 2019
Lễ chào cờ, sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 5 năm 2019 ( lớp 12, lớp 13)
Hội thảo khoa học: 50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm
Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A2, A3, A4 khóa 37 và hệ tập trung khóa 27
Kiểm tra định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018
Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Đại học Y dược Hải Phòng, khóa 1
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9726
Khách trực tuyến : 2085
Thành viên trực tuyến : 0