Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
19/11/2018 - 14:11
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục - đào tạo luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người đặc biệt quan tâm đến phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước, đã có những chỉ dẫn hết sức quý báu về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục... Hơn thế, Người còn là tấm gương mẫu mực về giáo dục, trước hết là ý thức giáo dục, tự học, tự rèn luyện suốt đời, nêu cao những gương người tốt, việc tốt nhằm lôi cuốn sự nghiệp giáo dục thành phong trào của toàn dân vì mục đích xây dựng cuộc sống mới, xã hội mới, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, giáo dục luôn luôn có vị trí đứng đầu, là quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội tiến bộ hơn, văn minh hơn. Giáo dục phải được ưu tiên phát triển trước hết, không có giáo dục thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Sứ mệnh của giáo dục là mở mang và nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hướng tới phát triển toàn diện con người, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. 
Sự nghiệp giáo dục đào tạo - sự nghiệp trồng người, được xác định rõ là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là các nhà giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, đội ngũ này được Người nhắc đến bằng nhiều thuật ngữ khác nhau, theo cách gọi thông thường là “giáo viên”, “thầy giáo”, “thầy dạy học”, “thầy”, “thầy học” hoặc khi gắn với số đông: “anh chị em giáo viên”, “nam nữ giáo viên”, “cô giáo, thầy giáo”…
Trước hết, trong quan điểm của Hồ Chí Minh, đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng, là người trực tiếp đào tạo những lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc vừa có đức, vừa có tài, “vừa hồng”, “vừa chuyên” xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc diễn ra vào tháng 9/1958, Người nói: “Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, Đảng, Chính phủ giao các nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang”(1). Để hoàn thành vai trò của mình, giáo viên phải đem sự hiểu biết, năng lực và phẩm chất của bản thân truyền đạt cho người học, hướng dẫn, dìu dắt thế hệ trẻ chiếm lĩnh tri thức, làm cho người học phát huy được năng lực vốn có, phát triển các mặt đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục để trở thành người lao động chân chính, những công dân biết làm chủ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Với ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh xác định giáo viên cũng là người chiến sĩ trên một mặt trận đặc biệt - mặt trận văn hóa, giáo dục.
Bên cạnh đó, giáo viên là nhân tố quyết định quá trình vận hành của hệ thống giáo dục cũng như chất lượng giáo dục. Theo Người, quá trình giáo dục diễn ra như thế nào là phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên. Người khẳng định, không có thầy giáo thì cũng không có giáo dục và không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Người chỉ ra rằng: “Cần đào tạo cán bộ cho mọi ngành hoạt động, cho nên cần có thầy giáo”(2). Nói cách khác, chỉ khi quá trình giáo dục được vận hành thì các ngành, các lĩnh vực khác trong xã hội mới có nguồn nhân lực để hoạt động, tức là có cơ sở để tồn tại, phát triển.
Điều đó vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề “dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai các nhà giáo. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chí Minh đòi hỏi “thầy giáo xứng đáng là thầy giáo”, xứng đáng với danh hiệu “người kỹ sư tâm hồn”, người thầy giáo phải có đức và có tài.
Đạo đức nhà giáo hay đạo đức nghề dạy học theo quan niệm của Hồ Chí Minh, có thể được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực quy định thái độ, hành vi ứng xử của nhà giáo trong đời sống và đạo đức nhà giáo có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. Đề cao vai trò của đạo đức, coi đạo đức là linh hồn của nhà giáo, Người nói: “chính trị là đức, chuyên môn là tài, có tài mà không có đức là hỏng”, hay “Chính trị là linh hồn, chuyên môn là xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ là cái xác không hồn”(3).
Nói về đạo đức nhà giáo, Người nêu lên những phẩm chất cơ bản, đó là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà giáo phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, phải kính trọng nhân dân, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Từ sự tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, Người cho rằng, sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và nhà giáo nói riêng phải dựa vào dân, gắn bó với quần chúng nhân dân để được quần chúng nhân dân tin yêu và giúp đỡ.
Lòng yêu nghề, yêu trò, tâm huyết với nghề là yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với mỗi nhà giáo. Đó chính là cơ sở, động lực thôi thúc trách nhiệm và nhiệt huyết để mỗi nhà giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, được nhân dân yêu mến, xã hội tôn vinh. Người căn dặn: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”(4). Nhưng yêu nghề thôi chưa đủ mà theo Bác, phải yêu chủ nghĩa xã hội bởi chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà dân tộc đang hướng tới. Khi thầy, cô giáo có tình yêu, tri thức và niềm tin thật sự vào chế độ xã hội chủ nghĩa thì họ sẽ là người truyền lửa, thắp sáng niềm tin, tình yêu cho học trò và góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước hoàn thành mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Để rèn luyện đạo đức, Người luôn nhắc nhở các nhà giáo phải thanh liêm, trung thực, biết đặt lợi ích của đất nước, của nhà trường lên trên lợi ích cá nhân. “Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải có chí khí cao thượng, phải tiên ưu hậu lạc nghĩa là khó khăn thì phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Đây là đạo đức cách mạng”(5). Trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo, Người hết sức coi trọng việc xây dựng tình đoàn kết. Sự đoàn kết của giáo viên được thể hiện qua việc trao đổi về chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, phối hợp trong quản lý, giáo dục học trò, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Người giáo viên phải trở thành hạt nhân trong khối đoàn kết thống nhất toàn thể nhà trường, thực hiện cộng đồng trách nhiệm giữa các giáo viên, giữa giáo viên và học sinh trên cơ sở vì mục tiêu chung, vì sự phát triển của nhà trường và của nền giáo dục nước nhà; được đảm bảo bằng những hành động thiết thực, thực sự chân thành “đoàn kết phải thật sự trăm phần trăm chứ không phải chỉ là đoàn kết miệng”(6).
Người thầy chẳng những là người cán bộ cách mạng mà còn là người đào tạo những cán bộ cách mạng cho tương lai đất nước nên càng phải có đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Ví như bảo học trò phải dậy sớm mà giáo viên thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu”(7). Tấm gương đạo đức của người thầy đối với học sinh là vô cùng quan trọng, bởi theo Bác: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy, sự học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà”(9), do đó “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”(8). Chính vì thế, Người luôn yêu cầu đội ngũ nhà giáo ngoài tài năng, học vấn phải luôn luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Người thầy giáo - người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hoá giáo dục chẳng những phải tự rèn luyện cho mình có đầy đủ những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức mà còn phải luôn luôn thực hành qua từng lời nói, việc làm cụ thể của mình. Nếu “nói mà không làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo” thì không những làm giảm tác dụng, hiệu quả của giáo dục, mà ở góc độ nào đó còn là phản giáo dục, gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của người thầy. Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi người ai cũng có điểm hay điểm dở, có cái thiện có cái ác, có mặt tốt và mặt xấu. Hai mặt này luôn luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh đó là lâu dài, gian khổ và phức tạp, cho nên, việc tu dưỡng đạo đức của người thầy phải thường xuyên, suốt đời, kiên trì bền bỉ, không được chủ quan, tự mãn; phải được thực hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong quan hệ đồng nghiệp, học trò, cha mẹ học trò, các tổ chức đoàn thể và với công việc... 
Đặc biệt nhấn mạnh vai trò và yêu cầu về đạo đức của nhà giáo, song Hồ Chí Minh không tuyệt đối hóa mặt đạo đức mà coi nhẹ lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Theo Người, giữa đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực của nhà giáo có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau. Có đức là để tài năng phát triển đúng hướng và có tài thì đức mới phát huy được tác dụng. Người nói: “Có tài mà không có đức là hỏng, có đức mà chỉ i tờ thì dạy thế nào”(10). Do đó, nhà giáo “phải chú ý cả tài và đức”. Đó là từ đạo đức để đi đến tài năng. Một nhà giáo tốt, ngoài những phẩm chất đạo đức cần có, còn là người thầy giáo giỏi không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Vận dụng quan điểm của C.Mác: bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình. 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà giáo giỏi không có nghĩa là phải tinh thông tất cả mọi lĩnh vực, hiểu hết tri thức của nhân loại, nhưng yêu cầu của nghề nghiệp đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng trau dồi kiến thức, đặc biệt phải thành thạo lĩnh vực chuyên môn của mình để hoàn thiện bản thân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Thầy cô giáo nói riêng và những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nói chung, không được phép bằng lòng với những kiến thức đã có, mà phải chủ động cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt. Người nói: “Giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước. Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng của mình, cải tạo con em và giúp vào việc cải tạo xã hội”(11). Trong Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn ngành Giáo dục ngày 21/2/1956, Người đã căn dặn: “Các cô, các chú là những thầy giáo, những cán bộ giáo dục đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu”(12).
Trong học tập và công tác người giáo viên không những cần phải trau dồi về chuyên môn mà còn phải bồi dưỡng kiến thức về chính trị. Kiến thức chuyên môn và chính trị luôn đi liền với nhau, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải có kiến thức về chính trị. Coi trọng học tập chính trị để củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết chính trị để người giáo viên hoàn thành tốt trọng trách “trồng người”.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục và vị trí của giáo viên - người quyết định chất lượng đào tạo, trong những năm qua Trường Chính trị Tô Hiệu luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường.
Nằm trong hệ thống các trường chính trị, Trường Chính trị Tô Hiệu là đơn vị sự nghiệp có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị về lý luận chính trị - hành chính, về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các trường chính trị nói chung, Trường Chính trị Tô Hiệu nói riêng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau, trong đó xây dựng đội ngũ giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, trực tiếp thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập tại trường là giải pháp quan trọng hàng đầu. Theo đó, mỗi giảng viên Nhà trường cần nhận thức rõ và thực hiện nghiêm túc những vấn đề sau:
Thứ nhất, phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.
Thứ hai, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để bắt kịp với trình độ phát triển của tri thức nhân loại. Đặc biệt phải thường xuyên học tập, tự nghiên cứu, đào sâu, mở rộng, nâng cao trình độ kiến thức lý luận chuyên ngành. Giảng viên cần tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, trau dồi kỹ năng sư phạm, đổi mới và lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng người học và nội dung bài học, thực hiện giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn.
Thứ ba, giảng viên phải thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Là những người trực tiếp làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trực tiếp truyền bá nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, không có gì thuyết phục tốt hơn bằng chính tấm gương người thầy. Bởi “một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(13). Giảng viên phải là người có lý tưởng cao đẹp, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tất cả những giá trị đó cần được thể hiện qua chính phong cách, lối sống, tư duy, hành động, chất lượng, hiệu quả của công việc mà mỗi nhà giáo đảm nhận.
Thứ tư, giảng viên phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với chuyên môn, gắn bó với sự nghiệp trồng người. Đó là động lực để giảng viên không ngừng tìm tòi, cải tiến, sáng tạo để nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu của người học và đóng góp vào việc thực hiện sứ mệnh đào tạo, huấn luyện cán bộ - công việc gốc của Đảng. 
Để các giảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và đóng góp của mình vào sự nghiệp chung, Nhà trường cần tạo những điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng… nhằm khuyến khích, tạo động lực, niềm say mê cho giảng viên, từ đó họ chuyên tâm gắn bó với nghề. Song song với những giải pháp của Nhà trường, bản thân mỗi giảng viên cần có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và trách nhiệm để tự mình thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của thời đại, thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận lý luận chính trị góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; để thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21/10/1964): “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”(14)./. 
ThS. Đặng Thu Hương
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Tài liệu tham khảo: 
(1 ) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.2011, tập 11, tr.528.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập.7, tr.72.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.269.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.402.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.403.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.402.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.270.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.120.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.269.
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.269.
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.266.
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.273-274.
(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr.284.
(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr 402-403.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đảng ta 90 mùa Xuân(01/02/2020 - 15:21)
Tìm hiểu về tên gọi của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ(18/12/2019 - 08:41)
Chặng đường 20 năm - Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu(18/12/2019 - 08:30)
30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân - ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc(17/12/2019 - 09:31)
Truyền thống 75 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng(16/12/2019 - 08:39)
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới(08/10/2019 - 10:15)
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019(25/09/2019 - 08:09)
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU(20/11/2018 - 05:17)
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(19/11/2018 - 14:11)
TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ NỮ QUYỀN(20/10/2018 - 10:23)
Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Ðại Quang - nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm(27/09/2018 - 09:02)
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 MỞ RA KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI(18/08/2018 - 08:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9826
Khách trực tuyến : 4741
Thành viên trực tuyến : 5