Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
NCKH - NCTT
Văn bản quản lý
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU
20/11/2018 - 05:17
Trong đời sống xã hội nói chung, nhà giáo có vị trí rất quan trọng, được mọi người tôn vinh và kính trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Nhiệm vụ giáo dục rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa” (1). Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều giá trị tưởng chừng bền vững cũng đang bị thách thức, lung lay. Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ nhà giáo quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, không làm tròn trách nhiệm và đạo đức của người thầy. Chính điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy, tác động tiêu cực đến hình thành các giá trị văn hóa và phát triển con người Việt Nam.
Đối với các trường chính trị tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nói chung và Trường Chính trị Tô Hiệu nói riêng, đối tượng học viên là những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc dự nguồn lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; công chức, viên chức đang đảm nhận một vị trí trong các cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương. Cho nên, việc xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức này là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra hiện nay. Trong đó, việc xây dựng phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu là một nội dung không thể thiếu trong xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ.
Có thể hiểu phong cách là cách thức biểu hiện cái đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài phù hợp hoàn cảnh, thời gian... mà ta xuất hiện. Như vậy, phong cách thể hiện những cung cách, cách thức ứng xử của một người hay một nhóm người, được thể hiện nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác. Từ đó, việc xây dựng phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu vừa phải chú ý đến những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, tài năng, lối sống, sở trường, khí chất, vừa phải đặt trong môi trường, hoàn cảnh nhất định và trong yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao.
Sự cần thiết xây dựng phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu xuất phát từ những lý do sau đây:
Thứ nhất, là cái gương tiêu chuẩn để các giảng viên tự nhìn nhận lại mình. Trước hết, phải thấy rằng Nhà trường chỉ xây dựng được đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi mỗi giảng viên tự ý thức và tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, phẩm chất. Trong quá trình tự đánh giá, tự nhìn nhận lại bản thân về tư tưởng, đạo đức, năng lực, sở trường, khí chất thì giảng viên cần có các tiêu chí cụ thể để soi xét lại bản thân.
Thứ hai, là cơ sở định hướng, hướng dẫn để các giảng viên trong Nhà trường tự phấn đấu, bồi dưỡng và rèn luyện. Trên cơ sở những yêu cầu, tiêu chuẩn về phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu, từng giảng viên trong Nhà trường sẽ đề ra kế hoạch, chương trình tu dưỡng, rèn luyện.
Thứ ba, là một trong các căn cứ để Nhà trường đánh giá, xếp hạng, bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên. Đối với Nhà trường việc phân loại để sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên là rất quan trọng. Muốn đánh giá được đúng thì cần phải có những tiêu chí cụ thể và phù hợp với từng yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhận. Do đó đối với đánh giá đội ngũ giảng viên của Nhà trường, cần thiết phải có những tiêu chuẩn mang tính bắt buộc và những tiêu chí mang tính nâng cao - là định hướng cho các giảng viên phấn đấu.
Thứ tư, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ giảng viên. Hiện nay, dưới tác động của kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, nhiều giá trị tưởng chừng bền vững lại đang lung lay, các giá trị mới đang hình thành chưa rõ ràng. Do đó, rất cần phải xác định và khẳng định lại các giá trị cần xây dựng cho đội ngũ giảng viên. Xây dựng được phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu sẽ giúp các giảng viên phấn đấu đúng hướng để họ hoàn thiện hơn.
Thứ năm, góp phần tạo nên hình ảnh người thầy Trường Chính trị Tô Hiệu đẹp hơn trong học viên, tác động mạnh mẽ đến giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học viên và xã hội.
Thứ sáu, góp phần để đội ngũ giảng viên Nhà trường tự hào về nghề nghiệp của bản thân. Thực tế cho thấy, không chỉ mức thu nhập và cơ hội thăng tiến, mà môi trường công tác, vị trí nghề nghiệp trong xã hội cũng là mục tiêu nghề nghiệp của các giảng viên. Do đó, xây dựng phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu sẽ định vị các giá trị nghề nghiệp của họ, từ đó củng cố niềm tin để họ tin tưởng vào các giá trị mà họ đang và sẽ có.
Thứ bảy, góp phần tạo nên uy tín và giá trị của Trường trong Thành phố, từ đó có thể đảm nhiệm được nhiều chương trình, mở rộng được đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Không thể phủ nhận được là có rất nhiều các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước có khả năng đào tạo, bồi dưỡng các chương trình cho cán bộ, công chức và viên chức mà Nhà trường đang đảm nhận. Hiện nay, có hiện tượng một số các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn Thành phố đưa ra các điều kiện thuận lợi và có thời gian bồi dưỡng ngắn hơn so với chương trình mà Nhà trường đang đảm nhận. Vì thế Nhà trường càng cần phải xây dựng uy tín và giá trị dựa trên chất lượng đội ngũ giảng viên và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiêm túc, nền nếp.
Như vậy, có thể khẳng định, trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng phong cách nhà giáo Trường Chính trị Tô Hiệu là việc làm cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với việc phát triển đội ngũ giảng viên Nhà trường mà còn góp phần xây dựng uy tín, tạo nên giá trị của Nhà trường và Nhà giáo trường chính trị nói chung trong xã hội./.
(1)Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2000, tập 8, tr.184.

TS. Phạm Thị Quỳnh Liên – Trưởng khoa Dân vận
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU(20/11/2018 - 05:17)
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(19/11/2018 - 14:11)
TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ NỮ QUYỀN(20/10/2018 - 10:23)
Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Ðại Quang - nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm(27/09/2018 - 09:02)
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 MỞ RA KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI(18/08/2018 - 08:41)
Hải Phòng - mảnh đất của những trang sử hào hùng trong thế kỷ XX(14/05/2018 - 01:06)
Bác Hồ với Hải Phòng(14/05/2018 - 00:10)
NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954(07/05/2018 - 22:58)
Tư tưởng vĩ đại của C.Mác với cách mạng Việt Nam(04/05/2018 - 16:09)
TỪ NHẬN THỨC VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN XÂY DỰNG VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẢNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (03/05/2018 - 00:36)
TỪ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐẾN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018(02/05/2018 - 09:35)
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 - MỐC SON CHÓI LỌI CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC(26/04/2018 - 08:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, huyện Vĩnh Bảo, năm 2019 (Lớp 2)
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, đợt 2 năm 2019
Lễ Chào cờ tháng 9; Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu; Tọa đàm khoa học “Trường Chính trị Tô Hiệu với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên quận Đồ Sơn, năm 2019
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, quận Hải An khóa 4
Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính, hệ tập trung khóa 26 và hệ không tập trung A2 khóa 35
Công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Trường chính trị Tô Hiệu
Lịch công tác của Ban Giám hiệu (từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)
Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, A4 khóa 35
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Quân sự cơ sở, khóa 2
Tiếp và làm việc với Vụ Các trường chính trị, Nhà xuất bản Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, A1 khóa 37
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khóa 55a
Lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ không tập trung, quận Lê Chân, khóa 6 nghiên cứu thực tế tại huyện Cát Hải
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9094
Khách trực tuyến : 5291
Thành viên trực tuyến : 0