Thứ năm, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Truyền thống 75 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng
16/12/2019 - 08:39
TRUYỀN THỐNG 75 NĂM VẺ VANG CỦA
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG
Th.s Phạm Thị Dung - Khoa Xây dựng Đảng

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân tin yêu, hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tạo nên những chiến công vang dội ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và là điểm tựa vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã tập hợp, lãnh đạo nhân dân đứng lên kiên cường đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp giành lại nền độc lập, tự do.
Để chuẩn bị trực tiếp cho cuộc vận động cách mạng tháng Tám 1945, ngày 22-12-1944, theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam, được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo (châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy. 
Vừa mới ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã giành thắng lợi trong hai trận đánh đồn Phai Khắt (ngày 25-12-1944) và Nà Ngần (ngày 26-12-1944), gây tiếng vang lớn, mở đầu cho những trang sử hào hùng của quân đội ta. Tháng 5-1945, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu quốc quân cùng các tổ chức vũ trang cách mạng khác hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân.
Tháng Tám năm 1945, thời cơ xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đội quân cách mạng làm nòng cốt cùng đồng bào tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất” giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng không lâu sau, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, vận mệnh đất nước bị lâm nguy, toàn thể quân dân Việt Nam cùng nhau đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng và Chính phủ kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nêu cao quyết tâm chiến đấu “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong cuộc đối đầu đầy cam go thử thách này, quân đội nhân dân đóng vai trò nòng cốt, không ngừng phát triển, càng đánh càng mạnh, thể hiện nổi bật qua tổng số 44 chiến dịch khác nhau. Đặc biệt, cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Lần đầu tiên trong lịch sử đương đại, một quân đội cách mạng trang bị thô sơ đã đánh bại hoàn toàn đội quân nhà nghề của một cường quốc thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
Sau khi thực dân Pháp thất bại, đế quốc Mỹ thay thế Pháp, âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự, rồi dùng miền Nam làm bàn đạp để tiến công miền Bắc, ngăn chặn làn sóng cách mạng tại khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, từ năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh, quân một số nước đồng minh cùng nhiều loại vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh hiện đại sang trực tiếp tham chiến tại miền Nam, đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ra miền Bắc Việt Nam. Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, QĐND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cùng toàn Đảng, toàn dân không quản hy sinh, gian khổ, liên tiếp tiến công địch, đặc biệt là qua 46 chiến dịch khác nhau. Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975) kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam: Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời tác động sâu sắc đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Từ trận thắng đầu tiên năm 1944 đến chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại cùng với Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và phía Nam, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Trải qua hơn 30 năm chiến tranh tàn phá nặng nề, đất nước chuyển sang thực hiện nhiệm vụ cách mạng mới, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ: “Ra sức bảo vệ sự nghiệp cách mạng XHCN và xây dựng CNXH; ... bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới và hải đảo của nước Việt Nam thống nhất”. Đồng thời “tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH”. Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng, diễn tập đa phương trong lĩnh vực nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ thảm họa… Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội và đất nước trên trường quốc tế; tạo thế trận đối ngoại quốc phòng vững chắc, nhằm thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.
Trên mặt trận xây dựng kinh tế, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam; khai hoang xây dựng các vùng kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông… góp phần nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo nơi ăn, ở, làm việc cho bộ đội, tăng thêm của cải cho xã hội.
Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước đang tạo ra thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen nhau, đặt ra nhiều yêu cầu mới phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy lùi nguy cơ, kiên trì công cuộc đổi mới, củng cố quốc phòng; tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đảng ta 90 mùa Xuân(01/02/2020 - 15:21)
Tìm hiểu về tên gọi của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ(18/12/2019 - 08:41)
Chặng đường 20 năm - Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu(18/12/2019 - 08:30)
30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân - ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc(17/12/2019 - 09:31)
Truyền thống 75 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng(16/12/2019 - 08:39)
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới(08/10/2019 - 10:15)
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019(25/09/2019 - 08:09)
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU(20/11/2018 - 05:17)
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(19/11/2018 - 14:11)
TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ NỮ QUYỀN(20/10/2018 - 10:23)
Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Ðại Quang - nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm(27/09/2018 - 09:02)
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 MỞ RA KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI(18/08/2018 - 08:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9826
Khách trực tuyến : 4267
Thành viên trực tuyến : 5