Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông tin trao đổi
Lịch sử phát triển
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức bộ máy
Kế hoạch mở lớp
Hệ đào tạo
Hệ bồi dưỡng
Nội san
Đề tài khoa học
Hội thảo, thông tin khoa học
Thông tin liên quan
Hoạt động của Trường
Thông tin Đảng - Đoàn thể
Thông tin Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông tin khoa học
Văn nghệ
Văn bản Trung ương
Văn bản Thành phố
Văn bản của Trường
Nghiên cứu thực tế
Đảng - Đoàn thể
Đảng ủy
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binh
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đào tạo - Bồi dưỡng
Nghiên cứu khoa học
Quản lý văn bản
Dữ liệu ảnh
Liên hệ
 
Số lượng truy cập:

Khách trực tuyến: website counter
Chặng đường 20 năm - Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu
18/12/2019 - 08:30
CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM – HỘI CỰU CHIẾN BINH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

Được sự chấp thuận của Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, sự nhất trí của Đảng ủy và lãnh đạo Trường Chính trị Tô Hiệu, Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu được thành lập ngày 22/12/1999. Khi mới thành lập, hội viên của Hội Cựu chiến binh Trường gồm các đồng chí giảng viên, chuyên viên và nhân viên đang công tác tại trường đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh hai đầu biên giới đất nước Bắc, với tổng số 28 hội viên (chiếm hơn 50% tổng số biên chế toàn Trường); và là tổ chức Hội cựu chiến binh cấp cơ sở trực thuộc Thành Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng. Sau đó, khi Hội Cựu chiên binh Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng được thnahf lập (năm 2002), Hội Cựu chiến binh Trường chuyển về là tổ chức Hội cấp cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố.
Qua thời gian, số hội viên nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt Hội về các địa phương nhiều, lượng bổ sung gồm các đồng chí đã qua quân ngũ và xuất ngũ về Trường công tác không nhiều; nên số lượng hội viên giảm. Đến năm 2019 còn lại 8 hội viên đang công tác; trong đó có 4 đồng chí nghỉ hưu trong năm. Dù vậy, Hội Cựu chiến binh Trường vẫn là tổ chức Hội cấp cơ sở đoàn kết, vững mạnh; nơi sinh hoạt của anh chị em hội viên cùng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vòa hoàn thnahf nhiệm vuu chung của toàn Trường.
Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường, sự tạo điều kiện của lãnh đạo Trường, sự phối hợp của các tổ chức khác tại Trường và các đơn vị của Trường, Hội Cựu chiến binh Trường luôn là tổ chức đoàn kết của toàn thể anh chị em hội viên Hội Cựu chiến binh Trường, của các đồng chí cựu quân nhân đang công tác tại Trường, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua những khó khăn, trưởng thành nhanh chóng và phát triển mọi mặt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.
Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới của cả nước và thành phố đang phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, được tiến hành trong điều kiện trong nước và quốc tế có những thuận lợi, song khó khăn thách thức cũng rất lớn, nhiều vấn đề mới đặt ra cả lý luận và thực tiễn song hành với yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước” như Nghị quyết số 45 Bộ Chính trị (khóa XII) xác định. Phát huy truyền thống: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội Cựu chiến binh Trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tực lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ Trường xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổ chức Hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn Trường, các anh chị em của Hội quán triệt rõ những vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất là; tuân thủ nghiêm chỉnh sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy Trường, sự chỉ đạo chuyên môn của tổ chức Hội cấp trên; tranh thủ sự tạo điều kiện của lãnh đạo Trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể tại Trường và các cơ cấu thuộc Trường để nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ của Hội theo quy định, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Trường;
Thứ hai là; tập thể hội phải đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu tích cực trong công việc, nói đi đôi với làm, phối hợp chặt chẽ với công đoàn, đoàn thanh niên, ban nữ công để tạo sự đoàn kết trong tập thể nhà trường
Thứ ba là; phải tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tuyên truyền hội viên, học viên sống học tập và làmviệc theo chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững bản chất “Bộ đội cụ Hồ”
Thứ tư là; thường xuyên quan tâm quán triệt nâng cao nhận thức đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đảng ủy, BGH Trường; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nhận thức và trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, động viên CCB giữ gìn bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng.
Thứ năm là; bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và đặc thù nhà trường chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong tổ chức thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên, trước hết là cán bộ chủ chốt Hội có ý chí, quyết tâm cao, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.
Thứ sáu là; đoàn kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong trường, chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên; kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ của Hội với việc quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện để góp phần tăng cường tình đoàn kết các thế hệ CCB, giữa Hội CCB với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội.
Thứ bảy là; giữ vững nguyên tắc xây dựng hội, tăng cường đoàn kết, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương tập thể và hội viên điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy các phong trào, cuộc vận động của Hội khối và thành phố phát động, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đảng ta 90 mùa Xuân(01/02/2020 - 15:21)
Tìm hiểu về tên gọi của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ(18/12/2019 - 08:41)
Chặng đường 20 năm - Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị Tô Hiệu(18/12/2019 - 08:30)
30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân - ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc(17/12/2019 - 09:31)
Truyền thống 75 năm vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng(16/12/2019 - 08:39)
Một số vấn đề xây dựng cổng thông tin điện tử trường chính trị góp phần đảm bảo các tiêu chí trường chính trị chuẩn trong thời gian tới(08/10/2019 - 10:15)
Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3 năm 2019(25/09/2019 - 08:09)
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHONG CÁCH NHÀ GIÁO TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU(20/11/2018 - 05:17)
SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THẦY TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(19/11/2018 - 14:11)
TÌM HIỂU VÀI NÉT VỀ NỮ QUYỀN(20/10/2018 - 10:23)
Vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Ðại Quang - nhà lãnh đạo tận tâm, trách nhiệm(27/09/2018 - 09:02)
CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 MỞ RA KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ ĐẶT NỀN MÓNG CHO XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI(18/08/2018 - 08:41)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 9863
Khách trực tuyến : 980
Thành viên trực tuyến : 0