W3Counter
Xin ý kiến dự thảo văn bản
Lựa chọn lĩnh vực:
select
Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
Chưa có danh sách văn bản.
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
    
12
Số lượng bản ghi trên trang:
select
 20 items in 2 pages
Dự thảo Quyết định quy định giao mặt nước biển, cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/03/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/04/2017
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/03/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/03/2017
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1085/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/02/2017
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 18/03/2017
Tải về Xem góp ý
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2016
Tải về Xem góp ý
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/01/2017
Tải về Xem góp ý
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quyết định ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/01/2017
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/11/2016
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/11/2016
Tải về Xem góp ý
Xin ý kiến tham gia Dự thảo quy định tạm thời về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/08/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2015
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 14/09/2015
Tải về Xem góp ý