Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 315433
Khách trực tuyến : 2961
Thành viên trực tuyến : 2
 
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản pháp quy
Tất cả văn bản
Báo chí (4) Công nghệ thông tin (13) Bưu chính Viễn thông (13)
Xuất bản (8)

Loại văn bản: Năm ban hành:
Từ khóa:    
   

STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
123
Page size:
select
 42 items in 3 pages
1 1603/STTTT-TTBCXB Về việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động số 59-Ctr/TU, ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 18/10/2018
2 43/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở tại thành phố Hải Phòng 29/12/2017
3 44/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng 29/12/2017
4 29/2017/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku” 07/11/2017
5 27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 20/10/2017
6 26/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT" 17/10/2017
7 25/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến" 17/10/2017
8 24/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến" 17/10/2017
9 23/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương 29/09/2017
10 22/2017/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 29/09/2017
11 13/2017/TT-BTTTT Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
12 11/2017/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 23/06/2017
13 12/2017/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 23/06/2017
14 14/2017/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm điện thoại di động mặt đất công cộng. 23/06/2017
15 43/2016/TT-BTTTT Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 về danh mục sản phẩm nội dung thông tin số 26/12/2016
16 47/2016/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản phẩm trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/11/2016
17 16/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất bản, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 17/06/2015
18 1063/2015/QĐ-UBND Quyết định về ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng 21/05/2015
19 03/2015/TT-BTTTT Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 06/03/2015
20 23 /2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2014