Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 350176
Khách trực tuyến : 3738
Thành viên trực tuyến : 7
 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)
Giám đốc Sở: Dương Ngọc Tuấn
02253.920823


Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
0982.969.999


Chánh thanh tra: Vũ Đức Cường
0913.365.716
Lịch sử hình thành phát triển
Bốn năm sau ngày Hải phòng giải phóng, ngày 26/06/1959, Ban Thường vụ Thành Uỷ ra Quyết nghị số 167/NQ-TU về việc thành lập Ban Kỹ thuật thành phố Hải Phòng, với vị trí chức năng  là một cơ quan nhà nước nằm trong bộ máy chính quyền trực thuộc Uỷ ban Hành chính thành phố, đồng thời là một ban nghiên cứu giúp Thành Uỷ lãnh đạo công tác khoa học và kỹ thuật của thành phố...