Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80178
Khách trực tuyến : 1367
Thành viên trực tuyến : 1
 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ THÔNG TIN

1. GIÁM ĐỐC:  Đỗ Đức Nam

Số điện thoại:   0936.533.867

Email:   doducnam@haiphong.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:  Nguyễn Thị Ngọc

Số điện thoại:  0931.571.399

Email:   nguyenthingoc@haiphong.gov.vn

3. SỐ ĐIỆN THOẠI: 02253.632.475

4. EMAIL: duongkinh.ttvhtt@haiphong.gov.vn

5. ĐỊA CHỈ: Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

                     

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của nhân dân trong quận.

- Tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và quận;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện, thông tin lưu động, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; các câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao.

-  Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ở cơ sở.

- Tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và thông tin theo quy định.

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và thông tin với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao.Tin mới
Quận Dương Kinh tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Đại hội đại biểu Hội Người mù quận Dương Kinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Phường Hòa Nghĩa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa triển khai Mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo"
Phường Hòa Nghĩa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động kết nghĩa triển khai Mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo"
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thành
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thành
Hội Cựu chiến binh phường Hưng Đạo tổ chức Lễ khánh thành nhà “Nghĩa tình đồng đội”
Quận Dương Kinh tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019