Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 85510
Khách trực tuyến : 1561
Thành viên trực tuyến : 4
 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ THÔNG TIN

1. GIÁM ĐỐC:  Đỗ Đức Nam

Số điện thoại:   0936.533.867

Email:   doducnam@haiphong.gov.vn

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:  Nguyễn Thị Ngọc

Số điện thoại:  0931.571.399

Email:   nguyenthingoc@haiphong.gov.vn

3. SỐ ĐIỆN THOẠI: 02253.632.475

4. EMAIL: duongkinh.ttvhtt@haiphong.gov.vn

5. ĐỊA CHỈ: Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

                     

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của nhân dân trong quận.

- Tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin và tổ chức thực hiện sau khi được ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và quận;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện, thông tin lưu động, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; các câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền, kỹ năng ngành nghề và các loại hình hoạt động khác phù hợp với nhiệm vụ được giao.

-  Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao ở cơ sở.

- Tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và thông tin theo quy định.

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và thông tin với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

- Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao.Tin mới
Quận Dương Kinh tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020 nhằm đảm bảo và phòng chống dịch Covid-19
Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
Công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới tại quận Dương Kinh (tính đến ngày 13/02/2020)
Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND phường Hòa Nghĩa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đoàn Thanh niên quận Dương Kinh tổ chức các hoạt động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới
Công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới tại quận Dương Kinh (tính đến ngày 10/02/2020)
Cẩm nang HỎI – ĐÁP thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút CORONA (nCoV)
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020
Công văn số 241 tiếp công dân định kỳ năm 2020
Quận Dương Kinh triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 08/02/2020
Công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới tại quận Dương Kinh (tính đến ngày 07/02/2020)
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT - XH tháng 01 năm 2020