Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312403
Khách trực tuyến : 778
Thành viên trực tuyến : 1
 

Ngành Tư pháp thành phố Hải phòng

Những chặng đường vẻ vang


        Năm 2015 có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp Hải Phòng lại càng bồi hồi, xúc động hơn khi kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam 70 năm (28/8/1945-28/8/2015).
Thạc sỹ. Vũ Văn Kiền
Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, tại Hà Nội, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên cáo công bố Danh sách Nội các thống nhất quốc gia với 12 Bộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ Tư pháp do Luật sư Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng. Ngày 07 -11-1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 715/TTg lấy ngày 28-8 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam.

Ở thành phố, tháng 11 năm 1972, Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Phòng Pháp chế (sau đổi là Ban Pháp chế) trực thuộc Ủy ban hành chính Hải Phòng. Ban Pháp chế là tổ chức tiền thân của Sở Tư pháp Hải Phòng. Ngày 20-02-1982, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 141/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp thành phố và Quyết định số 142/QĐ-UB thành lập Ban Tư pháp ở các quận, huyện, thị xã; Ban Tư pháp ở xã, phường, thị trấn.

Trải qua 33 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp, Ngành Tư pháp Hải Phòng đã vượt qua khó khăn, thử thách, cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp của Ngành Tư pháp Việt Nam và công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Cảng thân yêu. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp Hải Phòng  đang kế tục sự nghiệp luôn trân trọng và không bao giờ quên công lao của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ của Ngành đã viết lên những trang sử vẻ vang hôm nay, luôn nâng niu, gìn giữ và ngày càng tô thắm những trang sử vẻ vang đó.

Nhìn lại con đường đã qua, Ngành Tư pháp Hải Phòng đã từng bước phát triển, luôn bám sát nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, lấy lợi ích của dân tộc, lợi ích của thành phố làm mục tiêu cho mọi nỗ lực, cố gắng của mình và đã đạt được những thành tích tốt trên tất cả các lĩnh vực công tác. Công tác quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, theo dõi và kiểm tra thi hành pháp luật từng bước đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý về tổ chức của hệ thống Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã (từ năm 1982 đến năm 2002); quản lý công tác thi hành án dân sự (từ năm 1993 đến năm 2009); thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” ở những lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, liên quan mật thiết đến tổ chức và công dân như: hộ tịch - quốc tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác bổ trợ tư pháp phát triển theo định hướng xã hội hóa; hoạt động bán đấu giá tài sản ngày càng được mở rộng và khẳng định được uy tín; công tác quản lý hoạt động luật sư, giám định tư pháp, công chứng… trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh; đặc biệt, trong 5 năm gần đây ngành Tư pháp được tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiều lĩnh vực công tác mới như theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp của công dân. Công tác thanh tra, tổ chức xây dựng Ngành luôn được quan tâm góp phần tích cực vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành Tư pháp Hải Phòng vừa hồng, vừa chuyên, thực sự “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn được coi trọng, đội ngũ cán bộ giữ chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng phát triển, gồm: công chứng viên, chấp hành viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp- hộ tịch, giám định viên tư pháp, luật sư, thừa phát lại, quản tài viên…Cùng với đó là mạng lưới hàng chục ngàn cán bộ, cộng tác viên kiêm nhiệm, 14.127 hòa giải viên cơ sở, 1.125 tuyên truyền viên pháp luật đang ngày đêm tận tâm, tận lực phục vụ sự nghiệp tư pháp của thành phố Cảng thân yêu.

Bằng sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên không ngừng, trong những năm gần đây, ngành Tư pháp Hải Phòng đã có sự trưởng thành vượt bậc, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế - quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của thành phố, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề về thể chế, cơ chế, quản lý và dân sinh, dân chủ. Ngành Tư pháp Hải Phòng là một trong những đơn vị lá cờ đầu trong Ngành Tư pháp Việt Nam, được Bộ Tư pháp tin tưởng, lựa chọn triển khai thí điểm những vấn đề mới như gần đây nhất là Thí điểm Thừa phát lại, mô hình mới và Tư pháp Hải Phòng đã đóng góp nhiều vấn đề thực tiễn có giá trị trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Sự nỗ lực phấn đấu của tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận như: được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác của Trung ương và thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp Hải Phòng, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp; Sự phối kết hợp chặt chẽ của các Ban, Ngành, Đoàn thể, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự tin tưởng, động viên, ủng hộ của đông đảo cán bộ, nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp Hải Phòng.

Ngành Tư pháp ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm coi trọng và giao những nhiệm vụ phức tạp, nặng nề; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp Hải Phòng nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống: Đoàn kết, xây dựng tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành, tiếp nối những chặng đường vẻ vang của Ngành Tư pháp Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2015
ThS. Vũ Văn KiềnBảng vàng thành  tích

Quá trình  xâydựng và trưởng thành, cán bộ,
công chức, viên chức ngành Tư pháp Hải Phòng
vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tư pháp và Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
tặng thưởngSở Tư pháp thành phố Hải Phòng

* 03 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba:


Huân chương
Lao động hạng nhất
(2005-2010)


Huân chương
Lao động hạng nhì
(2000-2005)


Huân chương
Lao động hạng ba
(1995-2000)


*  Chính phủ 02 lần tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc:


* Các đồng chí nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước:

- Đồng chí Bùi Văn Gia - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2007)
                        
- Đồng chí Nguyễn Năng Thính - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2007)

- Đồng chí Nguyễn Văn Thái - Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2014)

- Đồng chí Bùi Đình Hiện - Nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2011)

* Thủ tướng Chính phủ phong tặng 02 chiến sỹ thi đua toàn quốc

- Đồng chí Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng (năm 2005)


- Đồng chí Phạm Ngọc Nghinh - Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền pháp luật (năm 2005)


* Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

+ Tập thể:


                        - Phòng Văn bản và Tuyên truyền pháp luật (năm 2003)


                        - Phòng Công chứng số 1 (năm 2003)


                        - Văn phòng Sở Tư pháp (năm 2004)


+ 07 cá nhân:


                        - Đồng chí Nguyễn Năng Thính - Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng (năm 1999)

                        
                        - Đồng chí Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng (năm 2003)


                        - Đồng chí Ngô Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp (năm 2004)


                        - Đồng chí Phạm Ngọc Nginh - Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền pháp luật (năm 2004)


                        - Đồng chí Bùi Đình Hiện - Phó Giám đốc Sở Tư pháp (năm 2005)


* Bộ Tư pháp tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho 05 tập thể

* Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 02 lần tặng bức trướng cho Sở Tư pháp Hải Phòng nhân 50 năm Ngày truyền thống của Ngành và năm 2002.

* Uỷ ban nhân dân thành phố tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho 10 tập thể.

* Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố tặng hơn 200 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Nhiều cá nhân được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.

* Đảng bộ Sở Tư pháp từ năm 2001 - 2009 liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nhiều lần được Đảng ủy khối các cơ quan thành phố công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

* Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan liên tục được công nhận là đơn vị xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân.

                        - Huy chương vàng “Tiếng hát ngành Tư pháp” năm 2002; Đoạt cúp vô địch giải bóng đá Bộ Tư pháp lần thứ 1 năm 2002; lần thứ 2 năm 2003; Giải nhì Hộ tịch viên giỏi toàn quốc năm 2002; Giải nhì Hội thi toàn quốc cán bộ, công chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính nhà nước năm 2004; Giải khuyến khích Hội thi Văn hóa công sở thành phố năm 2009.

Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài